27.5.2020
saat

All Language

Vargu I Profeteve - 1 (Nėn dritėn e Kuranit)

     Ky libër, që është një mirësi hyjnore, për shkrimin e të cilit kemi dhënë kontributin tonë modest, përmban profetët që përmenden në Kuran, që prej fletës së parë të kalendarit profetik e deri tek fleta e fundit. Po ashtu, janë përfshirë edhe urtësitë dhe mësimet e jetës së tyre.
     Këtu u përpoqëm të përcjellim shkurtimisht ndodhitë e profetëve dhe të popujve të tyre, duke u munduar të kuptojmë nevojat dhe vështirësitë e njeriut të kohës sonë dhe duke përçuar shkëndijat e urtësisë që do t’i ndriçojnë ata:
     Ademi (a.s.), para të cilit melekët u urdhëruan të binin në sexhde; Idrisi (a.s.), që barti të fshehtën e mahnitjes qiellore; Nuhu (a.s.), i cili thirri në rrugën e Allahut pa u lodhur për 950 vite rresht; Hudi (a.s.), profeti i popullit mohues të Adit, vatrat e të cilëve u shkatërruan me anë të furtunave të fuqishme; Salihu (a.s.), profeti i popullit të pabindur të Themudit, të cilët u shkatërruan me themel me anë të tërmeteve; Ibrahimi (a.s.), i cili në sajë të dorëzimit dhe nënshtrimit të plotë ndaj Zotit, i ktheu në trëndafilishte zjarret e Nemrudit mizor; Ismaili (a.s.), i cili është bërë simbol i sinqeritetit, besnikërisë, dorëzimit dhe nënshtrimit të plotë ndaj Zotit; Is’haku (a.s.), nga brezi i të cilit kanë ardhur profetët e bijve të Izraelit; Luti (a.s.), profeti i dëshpëruar i Sodomës dhe Gomorres, i cili e thirri në udhëzim popullin e tij amoral dhe të pabindur deri në momentin e fundit; Dhulkarnejni (a.s.), i cili e barti flamurin e teuhidit (besimit në një Zot të vetëm) nga Lindja në Perëndim; Jakubi (a.s.), i cili u bë simbol i durimit, i djegur nga malli e dashuria për të birin; Jusufi (a.s.), i cili pas skllavërisë dhe vuajtjeve të jetës së burgut, u bë mbret i zemrave; Shuajbi (a.s.), Oratori i Profetëve, i cili i ngrinte peshë zemrat me oratorinë e tij të jashtëzakonshme.


Osman Nuri Topbash
ISBN: 978-9928-20-710-4

  

Vargu I Profeteve - 2 (Nėn dritėn e Kuranit)

     Në këtë libër, që është edhe vazhdimi i librit Vargu i Profetëve -I-, janë respektuar të njëjtat parime që përmenden në parafjalën e librit të parë.
     Në këtë libër, vazhdohet me pjesën tjetër të profetëve, të cilët janë: Musai (a.s.), i cili me mrekullinë e shkopit të tij, e mbyti faraonin mendjelehtë në dallgët e Detit të Kuq. Vëllai i tij besnik, Haruni (a.s.), i cili e ndihmoi atë në çdo kohë dhe vend. Daudi (a.s.), i cili me dhikrin e tij entuziazmonte malet, gurët, madje edhe kafshët e egra. Sulejmani (a.s.), i cili e mbajti jashtë zemrës së tij pasurinë dhe mbretërinë madhështore të kësaj bote. Uzejri (a.s.), i cili u bë shembull i ringjalljes pas vdekjes, duke ardhur përsëri në jetë pas njëqind vitesh vdekje. Ejjubi (a.s.), i cili me meditimin e tij të thellë, u bë simboli i durimit. Junusi (a.s.), i cili kapërceu errësirat duke u thelluar në të vërtetën e duasë dhe dhikrit me dashuri dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Iljasi (a.s.), i cili la emër të mirë ndër njerëz dhe meritoi selamin e Allahut; “Paqja qoftë mbi Iljasin!” Eljasai (a.s.), i cili meritoi grada të larta. Dhulkifi (a.s.), profeti i mirë që u mbyt në mëshirën hyjnore. Lukmani (a.s.), i cili u bë i njohur për urtësinë e tij të jashtëzakonshme. Zekerijja (a.s.), profeti dëshmor që vuajti shumë prej popullit të tij. Jahja (a.s.), i cili e priti vdekjen si dëshmor, njësoj si babai i tij Zekerijja (a.s.). Isai (a.s.), i cili shëronte të sëmurët dhe ngjallte të vdekurit me lejen e Allahut.


Osman Nuri Topbash
ISBN: 978-9928-20-711-1

  

Udhėtimi I Pėrjetėsisė

     Njeriu të vërtetën e vdekjes dhe gjithçka ka përtej saj, nuk mund ta përfitojë as prej njohurive njerëzore të turbulluara nga errësira e injorancës, as prej filozofive sakate të përziera me vesvese dhe as prej mendimeve të devijuara që nuk kanë dobi për asgjë. Errësirat e vdekjes nuk mund të ndriçohen me drita të tilla të shkurtra.
    Të tentosh të shëtisësh në luginën e vdekjes dhe të Ahiretit me njohuri copë-copë të një mendjeje të mangët, të pafrymëzuar nga shpallja dhe të mbushur me ideologji egoiste, do të thotë ta vësh në rrezik komplet Jetën e Përjetshme.
   Njohuritë njerëzore të privuara nga mbështetja hyjnore në lidhje me udhëtimin e përjetësisë, si dhe logjikat e sëmura, janë kapitale të dënuara të shkrihen nën hijen tabuteve, e të kalben në errësirat e varreve.
     Vdekjet janë mësime të heshtura e urtësi për zemrat e ndjeshme, dhe të vërteta më ndikuese se fjalët më elokuente. Sa kuptime madhështore ka varrosur në heshtje të thellë vdekja me gjuhën e saj! Natyrisht, për ata që mund të dëgjojnë, të shohin e të ndjejnë...
     Një jetë e pandriçuar me meditimin rreth vdekjes, nuk ndryshon aspak nga një natë e errët fatkeqësie. Dielli i lumturisë së përjetshme, lind në horizontet e atyre që dinë të jetojnë duke iu përkushtuar me zemër udhëzimit të fjalëve dhe shpalljeve hyjnore, dhe emigrojnë në Ahiret me ndërgjegje të qetë. Për ata që janë të pavetëdijshëm ndaj Allahut dhe përplasen nga erërat e fatit në shirësen e jetës, nuk qan as bota që lënë pas, e nuk qesh as bota tjetër që i pret përpara.


Osman Nuri Topbash
ISBN: 978-9928-20-722-7

  

Pika Eliksiri

     Ashtu sikur se shpirti nuk kalbet nën dhe, edhe veprat që janë fryt i tij nuk kalben, por përjetësohen. Njerëzit e zemrës jetojnë në mesin tonë me anë të shërbimeve të tyre që i zhvillojnë në botën e berzahut. Jeta e tyre zgjat më shumë se ajo e njerëzve që jetojnë mbi tokë. Mevlana Fryma dhe shpirti që do ti mbruj individin, familjen dhe shoqërinë me frymën e diturisë, virtytit dhe kulturës shpirtërore nuk është fryma e ndërgjegjes egoiste si rezultat i interesit, por fryma e Mevlanës dhe miqve të Zotit, që kanë fituar thellësi shpirtërore nëpërmjet urtësive të Kur anit dhe Sunnetit profetik të lavdëruar për tu bërë në këtë mënyrë mëshira, prehja dhe dielli i lumturisë për njerëzimin.


Osman Nuri Topbash

  

Osmanet

     Shkenca e vertete historike, eshte nje shkence e cila tregon truallin baze te se vertetes ose te genjeshtres, te se drejtes ose te shtremberes ne menyren e jetes se popujve te mbushur plot ngjarje te ndryshme, surpriz dhe aventura. E djeshmja dhe e sotmja e historise boterore nuk mund te njihen pa u njohur historia Osmane, ne menyre te veçante, historia me e vone e popujve te ballkanit. Fara e mbjelle me ane te katerqind kalorseve te ketij shteti te famshem u be nje rrap madheshtor, deget e tij futen nen hijen e vet tre kontinente, jetoi gjashte shekuj me nder dhe dinjitet dhe pastaj duke lene shume shtete te vegjel e jetim, u mblodh brenda nje tyrbeje te famshme ne varrezen me emrin histori.


Osman Nuri Topbash

  

Fryma e Fundit

     Fryma e fundit është si një pasqyrë pa avull dhe e tejdukshme. Çdo njeri në këtë pasqyrë sheh qartazi gjithë jetën që ka lënë nga pas me të gjitha bukuritë dhe shëmtitë e saj dhe si rezultat fundin që ka përgatitur. Është shumë e rëndësishme të jetohet në atmosferën e frytshme të Kuranit dhe Synetit duke jetuar një robëri me vepra të mira dhe në një drejtim në mënyrë që fryma e fundit të mos jetë një pasqyrë, në të cilën të shohim me pendim fundin tonë. Në hadith thuhet: Njeriu vdes ashtu siç jeton dhe ringjallet ashtu siç vdes. (Munavi, Fejzu l Kadir, V, 663) Është një mashtrim i frikshëm përkundrejt të ardhmes së përhershme të jetosh në këtë botë pa dijeninë e ekzistencës së ahiretit dhe të mbyllesh në dashuritë e përkohshme të cilat nxisin dëshirat epshore!.. Prandaj frymërat, të cilat i kemi me numërim duhet ti përgatisim për në frymën e fundit për ti dhënë lamtumirën kësaj bote të përkohshme si një rob i mire, sepse vdekja është dita e veçantë e gjykimit të individit.


Osman Nuri Topbash

  

Enigma e Dashurise Per Allahun Dhe Profetin

     Ky libër që po ju ofrohet, lexues të dashur, me titullin Nga lulishtja e zemrës: Enigma e dashurisë për Allahun dhe Profetin, përbëhet nga shkrime të ndryshme të marra në dorë duke përfituar nga vesa e intimitetit të klimës së njerëzve me kulturë të lartë shpirtërore, me qëllimin esencial për të qëndisur në zemra dashurinë për Allahun (xh.sh) dhe profetin Muhammed (s.a.s) dhe , kështu, për ta orientuar besimtarin në rrugën për të arritur formimin e një zemre të pastër. Në kuptimi të përgjithshëm, esenca e kësaj vepre është kjo: Bukuria absolute është bukuria e Allahut, Zotit të gjithësisë. Nga ky këndvështrim, qëllimi final i kësaj gjithësie, ,i kësaj bote tokësore të derdhur nga thesari i fshehtë i Zotit, nuk janë fushat e blerta të pamata, luginat, mallet dhe shkretëtirat, por njeriu preteksti i krijimit të tokës dhe gjithë gjallesave, burimi i intimitetit dhe dashurisë, mrekullia artistike hyjnore dhe esenca e gjithësisë.


Osman Nuri Topbash

  

Haxhi Ideal Dhe Umreja

     Haxhi dhe umreja janë adhurime të rëndësishme që e përkryejnë besimin dhe, duke na bërë ta përjetojmë një formë të ngjashme të grumbullimit në sheshin e llogaridhënies para Zotit qysh në këtë botë, bëhen pretekste për të rrokur të fshehtën e porosisë profetike, \"bëni vetëllogari para se të viheni përballë llogaridhënies në Gjykatën Hyjnore\".Adhurimet e haxhit dhe umres, të cilat janë porta të hyrjes dhe përjetimit në sa e sa mjedise shfaqjesh të jashtëzakonshme, janë për çdo njeri ngjarje pastrimi, kthjellimi dhe ringjalljeje, të tilla që na bëjnë që, duke u shmangur nga pengesa e qenies dhe unit, të hedhim hap në një jetë shpirtërore.


Osman Nuri Topbash

  

Botekuptimi Islam

     Lexues të shtrenjtë! Meqë Botëkuptimi Islam është parashtruar nga ana e Zotit të gjithëdijshëm e gjithëpërfshirës, është në përputhje të plotë dhe absolute me natyrën e njeriut dhe të vërtetat e gjithësisë. Prandaj, ata që nuk munden ta rrokin dhe konceptojnë përmbajtjen e pasur të këtij botëkuptimi për sa u përket parimeve të përgjithshme të tij, për pasojë, nuk munden ta identifikojnë mendimin dhe ndjenjën e vet me frymën e tij, nuk shpëtojnë dot nga zvarritja në kontradikta të ndryshme. Kjo baltovinë është e mbushur me barëra të egra dhe ferra, shumë nga të cilat, metodike, si njëanësia gjuhësore e shprehur në qëndrimin ndaj pasurisë leksikore të mëparshme dhe zëvendësimit të saj me të ashtuquajturat neologjizma në një përpjekje antishkencore purifikuese, dhe si vlerësimet e pahijshme ndaj botës osmane dhe trashëgimit osman, po ashtu, mjaft nga të cilat, parimore, që shkaktojnë rrëshqitje nga rruga e drejtë në besim!


Kadir Misirogllu

  

 1. Page :
 2. |
 3. 1
 4. |
 5. 2
 6. |
 7. 3
 8. |
 9. 4
 10. |
 11. 5
 12. |
 13. 6
 14. |
 15. 7
 16. |
 17. 8
STATISTICS :    Total number of languages : 55    Total number of materials : 1.465    Total number of downloads : 1.450.207      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT