2.4.2020
saat

All Language

Iszlám Hit, Istenszolgálat

     Akik-ljelki szemeik&el is látnak, azok felismerik a különbséget a Terem lő és a teremtmények között. Az iyenek a külso format nézik de a belső tartalmat látják. Megértik az evilági élet valóságát, és megemlékeznek a Túlvilágról. A határtalan egekre tekintenek, és úgy élnek, hogy állandóan megemlékeznek a Hatalomról, amely létrehozta azokat. Tudják, hogy ők rsak szolgák, tisztában vannak saját gyengeségükkel és korlátaikkal, és szolgaként is viselkednek. Az örökkévaló világ leié vezető útjukon a Mindenható Allah számos titkát felfedi előttük. Az ilyen szolga leborul a földre, az Ura iránti vágyakozástól hajtva. így teljesedik be a teremtés célja, és a szolga elnyeri az örökkévaló boldogságot, ahogy azt a Korán következő ájája is ígéri: "Akit Allah az igaz útra akar vezetni, annak szívét megnyitja az Iszlám előtt." (Korán. 6:125)


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9756-24-723-1

  

Az Isteni Szeretet Titka

     A szeretet ennek a múlandó életnek az öröme,nyugalma, legédesebb íze. A szeretet az élesz- tő a létezés tésztájában. A szeretetre való ké-pesség Allah egyik legnagyobb ajándéka szolgáinak. Ezért a zeretetet azok felé kell irányítani, akik valóban megérdemlik, azokra a szívekre kell felhasználni, akik valóban értik, mi az a barátság. Az emberek és evilági teremtmények szeretete az egyik lépcsőfok az isteni szeretet elérésében. Sajnos azonban a legtöbb ember anyagi és önző vágyaira pazarolja a szeretetet, ezt az isteni ajándékot. Az a szeretet, ami nem jut el azokhoz, akik megérdemlik, az élet elvesztegetett értékei közé tartozik. Az alantas, evilági érdekek csapdájába szorult ember olyan, mint az út repedésében növekvő virág: előbb-utóbb letapossa valaki.


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9944-83-113-0

  

A Kegyelem Prófétája Mohamad Jelenetek az életéből

     A szerző, Osman Nuri Topbaj jelenleg Isztambulban cl. Hagyományos cs modern tanulmányokat is folytatott. Számos könyvet írt az Iszlám, mint vallás és mint civilizáció különböző oldalairól. írásainakegyik visszatérő témája a szeretetteljesség, irgalom és törődés fontosságának hangsúlyozása, amely a valódi iszlám életmód egyik alapja. Ez a könyv, amely a Mohamed Próféta iránli szeretet jegyében íródott, ezt a szeretetteljességet tükrözve vizsgálja meg a Próféta életmódjának és jellemének legfontosabb tulajdonságait. Célja az, hogy kedvességet cs szeretetet ébresszen az emberek szívében, és ezáltal segítse őket a boldogság elérésében, ezen a világon is és a következőn is.


Osman Nûri Topbaţ

  

A Szív Könnyei

     A Mesznevi Rumi belső világának párver-sekben tükröződő megtestesülése, gazdag áldásokkal és spirituális ajándékokkal teli könyv. Allah kegyelméből Rumi eléri az emberi lélek legmélyét, és tanújává válik működése legrejtettebb titkainak. Ennek alátomásnak a puszta fénye által a szöveg elénk tárja a teremtés titkait, amelyek azerző belső szemei előtt kibontakoznak.


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9944-381-80-2

  

József Prófeta (a.s.)

     A külső szépség semmit sem ér a Mindenható Allah szemében. Az igazi szépség a belső szépség. Azt olvashatjuk a hagyományokban: „Allah nem a külsőtöket nézi, és nem is a vagyonotokat, hanem a szíveteket és a cselekedeteiteket”. Vagyis a Mindenható Allah azt fogadja el, akinek a szíve tiszta és a cselekedetei jók. Nem számít, hogy valakinek szép-e az arca, vagy hogy sok vagyona van-e, vagy semmije. Akinek a szíve nem tiszta, és a cselekedetei nem jók, az nem menekülhet.
     József (a.s.) nem kevesebbért adódott el, mint te magad. Érte legalább néhány ezüstöt adtak, ami mégiscsak ér valamit. De azok az emberek, akik a saját vágyaiknak, testi késztetéseiknek rabszolgái, vajon nem ennél is alacsonyabb áron adódnak-e el? Ezért a hívőnek tisztában kell lennie saját értékével és méltóságával, és nem szabad saját testének rabszolgájává válnia.


Ramazanođlu Mahmud Sâmî
ISBN: 978-9944-83-408-7

  

Az Elmélkedés Az Iszlámban

     Aki képes megfelelően elgondolkodni az Isteni Hatalom és Fenség megnyilvánulásairól a világmindenségben, az először belátja saját végtelen gyengeségét, majd azáltal, hogy teljes alávetettséggel és engedelmességgel viselkedik, minden lélegzete, amit ezután vesz, az Allahra való emlékezés, a zikr természetét hordozza magában. Ezáltal a szívet megtölti az istenfélelem, a taqva fénye, amely által a mély gondolkodás eléri legtökéletesebb keverékét. Allah előtt egy ember értéke nem a külső megjelenésétől, anyagi helyzetétől függ, hanem inkább szívének érettségétől, lelkének mélységétől és spirituális tulajdonságaitól, képességeitől. Ezért van az, hogy a Kegyes Korán megmenti a hívők gondolatait attól, hogy az anyag és az egó szűk keretei között maradjanak, azáltal, hogy a hit érzésével erősíti meg őket, majd tovább vezeti a spirituális birodalom határtalan horizontja felé. Csak ezek után nyer spirituális dimenziót a hívő látása, aki képes a világmindenségben bemutatott isteni megnyilatkozásokban olvasni. Az ilyen mély és átfogó gondolkodás, amely a szív érzékein keresztül éri el csúcsát, a legszebb kulcs, amit a hit nyújtani képes. Aki viszont nem képes spirituális világát fejleszteni, az megragad az énközpontú élet alantas korlátai között, és a gondolkodás természetes képességeit a mulandó vágyak örvényeiben fecsérli el. Alsóbb énje vágyainak rabszolgájává válva az ilyen szív ezekbe a mulandó örömökbe veti magát ahelyett, hogy az igazság és a jó felé fordulna. Soha nem gondol arra, hogy a halotti lepel, amelyet a sírjában fog viselni, bizony egy nap be fogja borítani a testét, és a halál üti a végső pecsétet mulandó vágyaira, az élvezetek csillogására és csábítására, és az evilág minden csalárdságára.


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9944-83-666-1

  

40 Hadísz Gyerekeknek Mesékkel

     A Mindenható Allah jóságos, és azt akarja, hogy minden szolgája boldog legyen. Ezért prófétákat küldött hozzánk, hogy megtanítsák nekünk, hogyan érhetjük el a boldogságot. A próféták az emberek vezetői és tanítói. Tőlük tanuljuk meg a Mindenható Allah parancsait, és azt, hogy hogyan éljünk a földön. Így volt ez az első prófétától, Ádámtól, az utolsó prófétáig, Mohamedig (béke legyen velük).
     Áldott Prófétánk mondásait hadísznak nevezzük. A Prófétánk (béke legyen vele) hozta el nekünk a Koránt, amelyben a Mindenható Allah parancsai állnak, és a hadíszok segítségével magyarázta meg ezeket a parancsokat. Ezekkel az áldott mondásokkal tanította meg nekünk, hogy hogyan viselkedjünk, ha boldogok akarunk lenni, ezen a világon és a Túlvilágon is.


Prof. Dr. M. Yaţar Kandemir

  

Az En Vallasom - 1

     Nem másért teremtettem a dzsinneket és az embereket, mint hogyEngem szolgáljanak (51:56) Ez a könyv teremtésünk célját, az istenszolgálatot akarja közelebb hozni szívetekhez. A könyv írása közben a következő szempontokat tartottuk szem előtt: A legtöbb vallási könyvben megtalálható információt a 10-15 éves korosztályhoz közel álló nyelven fogalmaztuk meg. Hogy érdekessé tegyük számotokra gyönyörű vallásunk tanulását,minden témát egy történettel vezettünk be. A Kegyes Korán vallásunk ^gtontosabb forrása, ezért ájáit és Mohammed Próféta (s.a.w.) mondásait külön keretbe helyeztük. Hogyan jobban megértsétek a témákat, sok helyen kérdések és válaszok segítségével mutattuk be őket. Mivel tudjuk, hogy szeretitek a képeket, gazdagon illusztráltuk a szöveget.


Faruk Salman
Nazif Yýlmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-9902-85-568-2

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 55    Total number of materials : 1.454    Total number of downloads : 1.399.835      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT