27.5.2020
saat

All Language

Mano Pukoj Relgja - 1

     Šioje spalvingai įliustruotoje knygoje smulkiai aiškinamos garbinimo, vudu, gusl, tajammum (apsiprausimo) ir maldos temos. Kiekviena jų pradedama idomiu pasakojimu. Pateikta daugybė Šventojo Korano ajat‘ų ir mūsų Pranašo hadisų bei atsiminimų apie jį, jo ištikimus draugus ir iškilias Islamo asmenybes, pateikti jų posakiai. Tam, kad būtų lengviau įsisavinti žinias, daugelis temų yra išdėstytos klausimų ir atsakymų forma. Ten, kur būtina, paaiškinimai pateikti lentelių bei schemų pavidalu. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra klausimai žinių patikrinimui. Rekomenduojama vaikams ir suaugusiems, kurie trokšta išmokti teisingai atlikti apsiprausimą ir maldą.


Faruk Salman
Nazif Ilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


Mano Pukoj Relgja - 2

     Knygų „Mano puikioji religija. Mokausi garbinti“ serija yra vienas iš puikiausių būdų pateikti mūsų mažiesiems skaitytojams žinias apie Islamą. Kiekvienoje temoje yra iliustracijų, schematinių paaiškinimų, užduočių ir testų, žinių įtvirtinimui. Pirmoje dalyje mes aptarėme apsiprausimo ir maldos temas. O antrojoje mes papasakosime apie pasninką, zakat‘ą, hadž‘ą bei kurban‘ą. Ruošiant šią knygą buvo naudojamasi  anksčiau parašyta literatūra, atkreiptas dėmesys į mūsų skaitytojų vertinimus ir pastabas.


Faruk Salman
Nazif Ilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


Mano Pukoj Relgja - 3

     Knygos iš serijos „Mano puikioji religija.Mokausi garbinti“, 1 ir 2 tomai, kurias išleidome anksčiau, patiko jums ir mūsų draugams. Todėl nusprendėme pratęsti šią knygų seriją nauju ciklu: „Mokausi tikėjimo pagrindų -1“. Ji buvo paruošta tam, kad paaiškinti pagrindinius tikėjimo klausimus. Šioje knygoje nagrinėjami tokie klausimai kaip religija, tikėjimas, tikėjimas Allah‘u, tikėjimas angelais.


Faruk Salman
Nazif Ilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


Mano Pukoj Relgja - 4

     Pats vertingiausias mūsų šio gyvenimo kapitalas yra iman (tikėjimas), kuris užgimsta širdyje ir atsispindi mūsų poelgiuose. Aukščiausiasis Allah‘as myli tuos vergus, kurie nuoširdžiai tiki ir daro gerus darbus. Jiems Kūrėjas paruošė Rojaus sodus. Tikėjimo eisena, kurią pradėjo pranašas Muhammad‘as (TJTIAP), tęsėsi daugelį kartų, kurios dėjo visas pastangas, kad išsaugoti religiją ir perduoti ją palikuonims. Tokiu būdu Islamo žinios pasiekė ir mus. Todėl mūsų pareiga yra paruošti jaunąją kartą šios šventos misijos tęsimui ir perduoti jai šias išaukštintas žinias. Tam ir buvo išleista ši knyga, kurioje kalbama apie „Tikėjimą šventomis Knygomis“, „Tikėjimą pranašais“, „Tikėjimą į Ahirat“ ir „Kadar“. Ji taip pat gali būti naudojama kaip vadovėlis specializuotose mokymo įstaigose.


Faruk Salman
Nazif Ilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


Pranao Žmonos

     Ši knyga aprašo pačius ryškiausius ir labiausiai pamokančius pavyzdžius iš Allah‘o Pranašo – Muhammad‘o (TJTIAP) žmonų gyvenimų. Ji panardina skaitytoją į jas supusią dvasinę atmosferą. Knygoje taip pat pateikiami Pranašo šeimyninio gyvenimo ypatumai ir kai kurie jo žmonų ypatumai. Knyga bus naudinga ir įdomi plačiam skaitytojų ratui.


Mustafa Eriš


Malons Pranaas Muhammad'as Pats Mylimiausias Žmogus

     Šioje knygoje aprašomas paskutinio žmonijos Pranašo- Muhammad‘o (TJTIAP) gyvenimas ir jo aukščiausios moralinės savybės. Knygos pagrindą sudaro autoriaus parašyti ir įvairiais periodais išspausdinti straipsniai, knyga „Rahmet estintileri“, išversta į daugelį pasaulio kalbų, pasisakymai, pamokslai, paskaitos, diskusijos, suredaguoti gerbiamo autoriaus. Visa, kas parašyta šioje knygoje, pateikta taip, tarsi autorius pats gyventų „Asr-Saadat“ – „Gerovės epochoje“- ir tuo jis nejučia įtraukia skaitytoją į pačio nuostabiausio  žmogaus žmonijos istorijoje dvasinę atmosferą. Rekomenduojama plačiam skaitytojų ratui.


Osman Nûri Topba


Mokausi Apsiprausimo ir Maldos

     Šioje, puikiai išleistoje, brošiūroje, kurioje gausu spalvotų fotografijų, yra smulkiai, žingsnis po žingsnio, paaiškinama apsiprausimo maldai (taharat) bei namaz‘o atlikimo eiga; pateikiamos du‘a ir šventojo Korano suros, skaitomos namaz‘o metu (arabų kalba su lietuviška transkripcija); atskleidžiami Islamo tikėjimo klausimai ir kita. Brošiūra yra patogaus „kišeninio“ formato, kad skaitytojas nuolat galėtų turėti ją su savimi. Rekomenduojama tiek suaugusiems, tiek mažiesiems skaitytojams, norintiems išmokti taisyklingai atlikti apsiprausimą maldai (taharat) ir namaz‘ą, pagal imamo Abu Hanifa mazhab‘ą.


Asim Uysal


  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 55    Total number of materials : 1.465    Total number of downloads : 1.450.187      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT