27.5.2020
saat

All Language

Tujifunze Uislamu (Kidato Cha Kwanza)

     Mtume wetu Mpendwa (rehma na amani ziwe juu yake), alikuwa mwalimu adhimu kabisa aliyefundisha Uislamu kwa wanadamu. Kitabu alichofundisha ni Qur’an Tukufu, muujiza usiomithilika. Nasi Tujifunze Uislamu.


Kommissionen
ISBN: 978-6053-02-240-4

  

Tujifunze Uislamu (Kidato Cha Pili)

     Himidi zote ni za Mola wetu aliyetupa heshima na furaha ya kuishi kama Waislamu!
     Kıtabu cha “Tujifunze Uislamu” kimeandaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa ngazi ya Sekondari.


Kommissionen
ISBN: 978-6053-02-274-9

  

Sımulızı Ya Fılımbı Ya Mwanzı

     Nai  (filimbi) iliyotajwa katika  simulizi za Rumi, kiuhalisia, inamwakilisha mwanada mu aliyekamilika (insaan-i kaamil). Hatua ambazo filimbi huzipitia kuanzia kwenye hatua ya kumea mpaka kuwa nai kamili huelezea vizuri kukomaa kwa mwanadamu, yaani hatua hizo ni kielelezo cha hatua ambazo mwanadamu huzipitia katika kuitakasa nafsi na kuung’arisha moyo wake.


Othman Nuri Topbash
ISBN: 978-9944-83-667-8

  

Hijjah Mabrur na Umrah

     Hijja ni kuyabadilisha maisha haya kwa matendo mema na hutumika kutoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu ya kudumisha mazuri yanayopatikana wakati wa hijja pindi unaporudi nyumbani kutoka kwenye maeneo haya matakatifu.


Othman Nuri Topbash
ISBN: 978-9944-83-690-6

  

Uıslamu

     Kitabu hiki kinatoa muhstasari kuhusu Uisla­mu. Muhtasari huu ni kama tone la maji ya bahari. Uislamu utakapochunguzwa kwa kina, uta­jitokeza wazi kuwa una mambo mengi ma­zuri ya kutoa. Kwa bahati mbaya, katika zama zetu, kwa makusudi au bila makusudi, Uislamu una­fundishwa katika namna isiyokuwa sahihi na mazuri yake kufunikwa. Lakini, kila mtu mwenye akili, anaweza kuisahihisha akili yake kuhusu Uislamu baada ya kupata picha kamili kutoka kwenye vyanzo sahihi, ambavyo ni vyanzo visivyokuwa na upendeleo wala chuki.


Dkt. Murat Kaya
ISBN: 978-9944-83-686-9

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
  6. |
  7. 3
  8. |
  9. 4
STATISTICS :    Total number of languages : 55    Total number of materials : 1.465    Total number of downloads : 1.450.184      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT