ust_diller

All Language

ისლამი - გონება და ფილოსოფია

    ისლამი - მსოფლმხედველობისა და ქცევის წესების ერთიანი სისტემაა, რომელიც მოიცავს ცხოვრების ყველა ასპექტს. მან ყველაზე მშვენიერი გზით შეძლო ადამიანი სხვა ადამიანებთან, სამყაროსთან და რაც მთავარია - მის შემოქმედთან ურთიერთობის მოწესრიგება. ფილოსოფია მხოლოდ გონებას ხოლო ისლამი - ემყარება, როგორც საღ აზრს, ასევე ყურანსა და სუნას.


ოსმან ნური თოფბაში

  

ჩვენი ორგანოები საუბრობენ, გესმით?

    ჩვენს ყველა ორგანოს გააჩნია საკუთარი უნიკალური სასწაულებრივი ენა და მეხსიერება. ყველა მათგანმა კარგად იცის, რისი გაკეთება მოეთხოვებათ და ასევე ძალიან კარგად ესმით, თუ ჩვენ მათი საშუალებით რას ვაკეთებთ. თანაც ისე ძალიან კარგად, რომ დეტალურად შეუძლიათ ისაუბრონ მთლიანი სამყაროს შემქმნელი ღმერთის წინაშე…  ჩვენ ამ ცხოვრებაში ყოფნისას უნდა გვესმოდეს ჩვენი სხეულისა და ჩვენს სამსახურში მყოფი ორგანოების ენა  და უნდა ვიგებდეთ მათ საუბარს. თუ მათ მოსმენას შემდეგი ცხოვრებისთვის გადავდებთ, ძალიან გვიანი შეიძლება იყოს, არა?   მოდით!  ყური დავუგდოთ ჩვენი ორგანოების საუბარს. ვნახოთ რას გვეტყვიან! რა საიდუმლოს გაგვიმხელენ!  ჩუ, ჩუმად იყავით! გესმით? ნახეთ როგორ საუბრობენ?! წიგნის ელექტრონული ვერსია (PDF), შეგიძლიათ უფასოთ გადმოწეროთ ბმულიდან…


დრ. ფარუკ კანგერ

  

40 ხადისი მოთხრობებში

    ყოვლისშემძლე ალლაჰს სურს, რომ მისი მსახურები ბედნიერები იყვნენ. ის თავის მსახურებს მაცნეებს უგზავნის, რათა ასწავლონ ადამიანებს, როგორ მიაღწიონ ბედნიერ ყოფას. მაცნეები არიან ადამიანების მეგზურები და მასწავლებლები. ისინი ხალხს ყოვლისშემძლე ალლაჰს აცნობენ და ამ სამყაროში ცხოვრების წესებს ასწავლიან. ასე იყო ყოველთვის, დაწყებული პირველი შუამავალი ადამიდან, ბოლო შუამავალი მუჰამედით დამთავრებული, მშვიდობა და ალაჰის სალამი იყოს მათზე.
    თქვენ იცით, რომ ჩვენი შუამავალის გამონათქვამებს ჰადისებს უწოდებენ?! შუამავალმა, რომელმაც მოგვიტანა ჩვენ წმინდა ყურანი, რომელიც უზენაესი ალლაჰის ბრძანებას წარმოადგენს, თავის ჰადისებში განმარტა  ღვთიური მცნებები. ჰადისებში ჩვენი საყვარელი შუამავალი გვასწავლის, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ მივაღწიოთ ბედნიერებას ამქვეყნიერ და მომავალ ცხოვრებაში.
    ჩვენ, რაც შეიძლება მეტი უნდა ვიკითხოთ ყურანი და ასევე ჰადისები, რათა კარგად გავიგოთ ყოვლისშემძლე ალლაჰის ბრძანებები და უშეცდომოდ შევისწავლოთ ჩვენი მშვენიერი რელიგია. გასული საუკუნეების განმავლობაში, ისლამის დიდებულმა სწავლულებმა, შუამავალის გამონათქვამებიდან მოამზადეს ორმოცი ჰადისის კრებული და ამ გზით მუსლიმებს გაუადვილეს წმინდა ჰადისების შესწავლა.
    …წიგნის ელექტრონული ვერსია (PDF), შეგიძლიათ უფასოთ გადმოწეროთ ბმულიდან…


პროფ. იაშარ ქანდემირი

  

მუსლიმთა გამოცდა ფულით

     ადამიანის ფულით გამოცდა მუსლიმ მორწმუნეთა წინაშე მდგარი ერთ-ერთი აქტუალური და გლობალური პრობლემაა. ფულსა და სიმდიდრეზე დახარბებული ადამიანი თავის გამჩენს - ალლაჰსაც კი ივიწყებს და მუდამ მეტი მოგების, უფრო დიდი შემოსავლის ძიებაშია, მუდამ უკეთესი ფუფუნებისა და განცხრომის იდეებითაა დამუხტული.
     ყველა მოკვდავს უნდა ახსოვდეს, რომ უზენაესი ალლაჰის გამოცდა მხოლოდ ერთხელაა, მხოლოდ განკითხვის დღეა მისი სატესტო ადგილი და ამ გამოცდის გადაბარება აღარ შეიძლება. უზენაესი ალლაჰი ყველაზე სამართლიანი, ყველაზე მოწყალე და მიმტევებელია.
     ეს წიგნი სწორედ მათთვისაა დაწერილი, ვინც დღეს მორწმუნის სახელს ატარებს, თუკი წიგნს გულდასმით წავიკითხავთ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დარიგებებს ვიპოვით, რაც არასდროს დაგვავიწყდება და ყოველდღე დაგვაფიქრებს ამ საკითხზე: „მე გამოსაცდელად ვარ მოვლენილი დედამიწაზე“, „მე ხომ შემოსავალი მაქვს - მმართებს ზექათი გადავიხადო და სხვებს დავეხმარო.“


ოსმან ნური თოფბაში

  

ბედნიერი ეპოქის ადამიანები

     ასრი-საადათი-ბედნიერებისა და სიმშ¬ვიდის ეპოქაა, როდესაც მორწმუნეებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს რწმენის ღრმა განცდა. ეს ის დროა, როდესაც მთელი კაცო¬ბრიობისათვის ჭეშმარიტი გზის სახელმძღ¬ვანელო, წმინდა ყურანი იქნა გარდმოვლე¬ნილი. ეს ის პერიოდია, რომელშიც უზენაესი ალლაჰის შუამავალი და მისი თანამიმდევრე¬ბი ცხოვრობდნენ. რომლებმაც მსოფლიოში ისლამი გაავრცელეს და მაღალზნეობრივი საზოგადოება ააშენეს. ეს ხალხი გახდა ადა¬მიანთა საუკეთესო თვისებების, სიკეთისა და მოწიფულობის მაგალითი.


ოსმან ნური თოფბაში

  

შუამავალთა ჯაჭვი - 1

     წმინდა მუჰამმედის (სალლალლაჰუ ალეიჰი ვესელლემ) შუამავლობა, მტკიცებულებაა იმისა, რომ ყველა ადრინდელი შუამავალი ერთღმერთიანობას ქადაგებდა, თითოეული შუამავლის ღვთიური მოვალეობა, ადამიანების გაფრთხილება, გულების გამოფხიზლება, ხალხის ღვთისმსახურებისკენ წახალისება და აშკარად ცოდვის ჩამდენთაგან თავის შორს დაჭერისკენ მოწოდება იყო. ყველაფერ ამის შედეგად კი, მონა-მსახურებმა შუამავლების მიერ გადატანილი სიძნელეები უნდა წარმოიდგინონ, რათა მოთმინება ისწავლონ და ღმერთს მოცემული წყალობისთვის მადლობა გადაუხადონ. ჩვენს მიერ შედგენილი ეს ნაწარმოები, შუამავლობის კალენდრის პირველიდან ბოლო ფურცლამდე, ყურანში ნახსენები ყველა შუამავლის, ცხოვრებისეულ სიბრძნესა და საოცრებებს მოიცავს.


ოსმან ნური თოფბაში

  

შუამავალთა ჯაჭვი - 2

     ეს წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელო წიგნის - `შუამავლების ჯაჭვი 1 ის~ გაგრძელებას და შედგენილია იმავე წესებითა და მეთოდებით. მასში მოთხრობილია:შუამავალ მუსაზე, მუსას ღვთისმოსავ ძმა შუამავალ ჰარუნზე, რომელიც მას ყოველთვის ეხმარებოდა, შუამავალ დავუდზე. შუამავალ სულეიმანზე, უზეირზე, შუამავალ ეიუბზე, შუამავალ იუნუსზე, შუამავალ ილიასზე, შუამავალ ელიასზე, შუამავალ ზულქიფლზე, რომელსაც ღმერთი უხვად სწყალობდა. საოცარი რჩევებით ლეგენდადქცეულ, ხილულ და უხილავ დაავადებათა ექიმების უხუცეს - შუამავალ ლოყმანზე, შუამავალ ზექერიაზე, შუამავალ იაჰიაზე და შუამავალ ისაზე (იესო).


ოსმან ნური თოფბაში

  

მორწმუნეთა შორის ურთიერთობები (სურა ჰუჯურათის თეფსირი)

      ნაშრომი ორ ნაწილადაა დაყოფილი.
     ნაწილი პირველი: ამ ნაწილში სურას ზოგადი მიმოხილვაა მოცემული და სურაში მოხსენიებული ზოგიერთი სიტყვებისა და ტერმინების ახსნას ეთმობა ადგილი.
     ნაწილი მეორე: `სურას თეფსირი~ ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც პირველ თავში,  თეფსირის სწავლულებს მივმართეთ და აიათები ქვესათაურებად განვმარტეთ.
     პირველ ხუთ აიათში შუამავლის ბ მიმართ ქცევის კულტურა, მისი მიმდევრობა და მისადმი მორჩილების მორწმუნეთა შორის ურთიერთობაში გამოხატულების საკითხებია განხილული.
     6-8 აიათებში ინფორმაციის წყარო და ამ წყაროების სანდოობის დასათაურებაა განხილული. გარდა ამისა, განხილულია შუამავლისგან განსხვავებით სხვების ნება-სურვილებზე აყოლის საფრთხე, ურწმუნოება, დაუმორჩილებლობა, ღალატი და ამბოხი, აგრეთვე უზენაესი ალლაჰის დახმარებით რწმენის განმტკიცება ადამიანთა გულებში.
     9-10 აიათებში კი ზოგადად ურთიერთობებზე, ერთმანეთის მიმართ გამოსახატ ქმედებებზე და მორწმუნეთა სულიერ ძმობაზეა საუბარი.
     11-13 აიათებში კი საუბარია იმაზე, რომ რამდენად ცუდი საქციელია და რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სულიერ ძმობას დაცინვა, დამცირება, ცუდი ზედმეტსახელის დარქმევა, სხვის მიმართ ცუდი ფიქრი, სხვისი ნაკლის მოძიება, ჭორაობა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აღნიშნულია ისიც, რომ რა სიბრძნეა ჩადებული ადამიანების ერთი მდედრისა და მამრისგან გაჩენაში, შემდეგ კი მათ ტომებად და გვარებად დაყოფაში. აქვეა ლაპარაკი ადამიანების უპირატესობის სახეებზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთი ადამიანი მეორეზე უპირატესი.
     14-18 აიათებში კი ზოგადად მიმოხილულია ისლამი და რწმენა, აღმზრდელობითი საკითხები სოფლებსა და ქალაქებს შორის და მათ შორის არსებული განსხვავებები, ჭეშმარიტი მორწმუნეების თვისებები, ადამიანების უზენაეს ალლაჰსა და შუამავალ მუჰამმედზე ბ მორჩილება, ალლაჰის მიერ ცათა და დედამიწის მომავლის ცოდნა.  ნაშრომში აღნიშნული სურას დასასრულს დასკვნაა განთავსებული.


მ. ერდოღან ბაშ

  

ცხოვრების კრიტერიუმები ისლამში

     მოცემულ ნაშრომში ვეყრდნობით ოთხწლიანი დაკვირვების შედეგად მიღებულ გამოცდილებას, შევეცადეთ ახლოდან გვეჩვენებინა ის პრობლემა, რომელიც ოჯახურ ცხოვრებიდან გამომდინარეობს, მაგალითად: ალკოჰოლის მოხმარება, აზარტულ თამაშები, მევახშეობა, არასამართლებრივ შემოსავლებთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა.


ოქთაი ჩეთინ

  

 1. Page :
 2. |
 3. 1
 4. |
 5. 2
 6. |
 7. 3
 8. |
 9. 4
 10. |
 11. 5
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.411      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft