ust_diller

All Language

Iszlám Hit, Istenszolgálat

     Akik-ljelki szemeik&el is látnak, azok felismerik a különbséget a Terem lő és a teremtmények között. Az iyenek a külso format nézik de a belső tartalmat látják. Megértik az evilági élet valóságát, és megemlékeznek a Túlvilágról. A határtalan egekre tekintenek, és úgy élnek, hogy állandóan megemlékeznek a Hatalomról, amely létrehozta azokat. Tudják, hogy ők rsak szolgák, tisztában vannak saját gyengeségükkel és korlátaikkal, és szolgaként is viselkednek. Az örökkévaló világ leié vezető útjukon a Mindenható Allah számos titkát felfedi előttük. Az ilyen szolga leborul a földre, az Ura iránti vágyakozástól hajtva. így teljesedik be a teremtés célja, és a szolga elnyeri az örökkévaló boldogságot, ahogy azt a Korán következő ájája is ígéri: "Akit Allah az igaz útra akar vezetni, annak szívét megnyitja az Iszlám előtt." (Korán. 6:125)


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9756-24-723-1

  

Az Isteni Szeretet Titka

     A szeretet ennek a múlandó életnek az öröme,nyugalma, legédesebb íze. A szeretet az élesz- tő a létezés tésztájában. A szeretetre való ké-pesség Allah egyik legnagyobb ajándéka szolgáinak. Ezért a zeretetet azok felé kell irányítani, akik valóban megérdemlik, azokra a szívekre kell felhasználni, akik valóban értik, mi az a barátság. Az emberek és evilági teremtmények szeretete az egyik lépcsőfok az isteni szeretet elérésében. Sajnos azonban a legtöbb ember anyagi és önző vágyaira pazarolja a szeretetet, ezt az isteni ajándékot. Az a szeretet, ami nem jut el azokhoz, akik megérdemlik, az élet elvesztegetett értékei közé tartozik. Az alantas, evilági érdekek csapdájába szorult ember olyan, mint az út repedésében növekvő virág: előbb-utóbb letapossa valaki.


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9944-83-113-0

  

A Kegyelem Prófétája Mohamad Jelenetek az életéből

     A szerző, Osman Nuri Topbaj jelenleg Isztambulban cl. Hagyományos cs modern tanulmányokat is folytatott. Számos könyvet írt az Iszlám, mint vallás és mint civilizáció különböző oldalairól. írásainakegyik visszatérő témája a szeretetteljesség, irgalom és törődés fontosságának hangsúlyozása, amely a valódi iszlám életmód egyik alapja. Ez a könyv, amely a Mohamed Próféta iránli szeretet jegyében íródott, ezt a szeretetteljességet tükrözve vizsgálja meg a Próféta életmódjának és jellemének legfontosabb tulajdonságait. Célja az, hogy kedvességet cs szeretetet ébresszen az emberek szívében, és ezáltal segítse őket a boldogság elérésében, ezen a világon is és a következőn is.


Osman Nûri Topbaţ

  

A Szív Könnyei

     A Mesznevi Rumi belső világának párver-sekben tükröződő megtestesülése, gazdag áldásokkal és spirituális ajándékokkal teli könyv. Allah kegyelméből Rumi eléri az emberi lélek legmélyét, és tanújává válik működése legrejtettebb titkainak. Ennek alátomásnak a puszta fénye által a szöveg elénk tárja a teremtés titkait, amelyek azerző belső szemei előtt kibontakoznak.


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9944-381-80-2

  

József Prófeta (a.s.)

     A külső szépség semmit sem ér a Mindenható Allah szemében. Az igazi szépség a belső szépség. Azt olvashatjuk a hagyományokban: „Allah nem a külsőtöket nézi, és nem is a vagyonotokat, hanem a szíveteket és a cselekedeteiteket”. Vagyis a Mindenható Allah azt fogadja el, akinek a szíve tiszta és a cselekedetei jók. Nem számít, hogy valakinek szép-e az arca, vagy hogy sok vagyona van-e, vagy semmije. Akinek a szíve nem tiszta, és a cselekedetei nem jók, az nem menekülhet.
     József (a.s.) nem kevesebbért adódott el, mint te magad. Érte legalább néhány ezüstöt adtak, ami mégiscsak ér valamit. De azok az emberek, akik a saját vágyaiknak, testi késztetéseiknek rabszolgái, vajon nem ennél is alacsonyabb áron adódnak-e el? Ezért a hívőnek tisztában kell lennie saját értékével és méltóságával, és nem szabad saját testének rabszolgájává válnia.


Ramazanođlu Mahmud Sâmî
ISBN: 978-9944-83-408-7

  

Út az Örökkévalóságba

    Az ember a halál és az utána következő események valóságát tekintve nem hagyatkozhat sötétségben tévelygő emberi tudásra, zavaros filozófiák sugalmazásaira vagy megalapozatlan véleményekre. A halál sötétjét nem lehet ilyen „rövid távú” fényekkel bevilágítani.
    Aki a nem kinyilatkoztatásból származó, megbízhatatlan tudás vagy önző vágyak alapján próbál a halál és a Túlvilág völgyében járni, az a saját túlvilági boldogságát sodorja veszélybe. Mert a túlvilági utazással kapcsolatos minden olyan tudás, ami nem isteni forrásból származik, el fog tűnni a koporsó árnyékában, s haszontalan tőkének fog bizonyulni, mely semmivé lesz a sír sötétjében.
    A halál néma és szótlan lecke, az érző és érzékeny szív számára több tanulságot és bölcsességet hordoz, mint a legnyilvánvalóbb beszéd. A halált természetének nyelvén mély csöndjében is hatalmas igazságokról beszél…


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-6053-02-941-0

  

Ábrahám Próféta (a.s.)

    Ábrahám prófétát egyszer megkérték: adj nekünk hasznos tanácsot! Ő azt felelte:
    Ha látod, hogy mások az evilág dolgaival törődnek, te törődj a Túlvilággal. Míg mások a külsejüket díszítik fel, te díszítsd fel a belsődet. Amíg ők a palotáikat és kertjeiket építgetik, te építsd a sírodat. Míg a többiek mások hibáival törődnek, te törődj a saját hibáiddal. Míg mások a teremtményeket szolgálják, te szolgáld a teremtmények Urát.
   Ó, emberek! Ismerjétek meg alsóbb éneteket, mielőtt a Halál Angyala eljönne értetek! Öltözzetek a türelem páncéljába. Folyamatosan harcoljatok ellenségeitek ellen. Csak komoly, őszinte, elkötelezett hittel menthetitek meg magatokat. Vágjátok el magatokat a rosszcselekedetektől. Azt tartsátok meg, ami előnyös számotokra, hogy biztonságban lehessetek azon a Napon, amikor mindenkinek segítségre és védelemre lesz szüksége.


Mahmud Sâmî Ramazanođlu
ISBN: 978-6053-02-926-7

  

Negyven Hadísz Mesékkel

    A Prófétánkat (s.a.w.) Társai jobban szerették még az életüknél is. Még a legkisebb kérésére is kötelező parancsként tekintettek. Allah Küldötte (s.a.w.) szavai nagyon fontosak voltak számukra, hiszen a Próféta (s.a.w.) így fohászkodott azokért, akik az ő szavait továbbadták:
    Allah tegye tisztává és fényessé annak az arcát, aki hall tőlem valamit, és változtatás nélkül adja tovább másoknak!” (Tirmizi, Ilim 7.)
    A Próféta (s.a.w.) társai, akik részesedni akartak a jutalomból, amiről ez a hadísz hírt ad, kívülről megtanultak minden hadíszt, amit tőle hallottak.
    Ha ezt a könyvet elolvassátok, ti is megtanulhattok pontosan 40 hadíszt. Elmondhatjátok ezeket a szép történeteket a barátaitoknak is. Így pedig ti is részesedhettek Prófétánk (s.a.w.) fohászából.


Harun Kýrkýl
ISBN: 978-6053-02-490-3

  

40 Hadísz Gyerekeknek Mesékkel

     A Mindenható Allah jóságos, és azt akarja, hogy minden szolgája boldog legyen. Ezért prófétákat küldött hozzánk, hogy megtanítsák nekünk, hogyan érhetjük el a boldogságot. A próféták az emberek vezetői és tanítói. Tőlük tanuljuk meg a Mindenható Allah parancsait, és azt, hogy hogyan éljünk a földön. Így volt ez az első prófétától, Ádámtól, az utolsó prófétáig, Mohamedig (béke legyen velük).
     Áldott Prófétánk mondásait hadísznak nevezzük. A Prófétánk (béke legyen vele) hozta el nekünk a Koránt, amelyben a Mindenható Allah parancsai állnak, és a hadíszok segítségével magyarázta meg ezeket a parancsokat. Ezekkel az áldott mondásokkal tanította meg nekünk, hogy hogyan viselkedjünk, ha boldogok akarunk lenni, ezen a világon és a Túlvilágon is.


Prof. Dr. M. Yaţar Kandemir

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.425    Total number of downloads : 1.986.731      ALL STATISTIC