ust_diller

All Language

A Kegyes Korán értelmezése magyar nyelven

    Ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az iszlám szent könyve iránt érdeklődnek, vallásilag elfogadott fordításban, vagyis a törökországi vallástudósok által is elfogadott és az iszlám nézőpontoknak megfelelően is hitelesnek tartott formában.


Fordította: Kiss Zsuzsanna Halima
ISBN: 978-963-87078-3-3

  

Az utolsó kinyilatkoztatott vallás Iszlám

    Az Iszlám az egész emberiséget szólítja meg. Nemzetiségtől, bőrszíntől, nemtől, kortól, származástól függetlenül bárki lehet muszlim. Az Iszlám meghatározza minden ember jogait és kötelességeit, és csak aszerint tesz különbséget az emberek között, hogy hívők-e, vagy sem. Nem lenne logikus, hogy egy olyan rendszer, amelyet a Teremtő, Akinek kegyelme és szeretetteljessége az egész teremtést átfogja, csak egyetlen népnek vagy egy maroknyi embernek küldte volna el azt a rendszert, amelynek célja az egész emberiség békéje és boldogsága, míg másokat megfosztott volna tőle. A Kegyes Korán és Mohammed próféta (s.a.w.) azt mondják:
    Allah azokhoz irgalmas, akik maguk is irgalmasok! Legyetek irgalmasok azokkal, akik a földön vannak, hogy azok, akik az égben vannak, irgalmasok legyenek veletek! (Abu Dawud, Adab, 58/4941; Tirmizi, Birr 16/1924; Ahmad bin Hanbal, II, 160)
    (Ó, Mohammed!) Nem másért küldtünk el téged, mint kegyelemként a világoknak! (Korán, 21:107)


Dr. Murat Kaya
ISBN: 978-6254-40-255-5

  

A Kegyelem Prófétája Mohamad Jelenetek az életéből

     A szerző, Osman Nuri Topbaj jelenleg Isztambulban cl. Hagyományos cs modern tanulmányokat is folytatott. Számos könyvet írt az Iszlám, mint vallás és mint civilizáció különböző oldalairól. írásainakegyik visszatérő témája a szeretetteljesség, irgalom és törődés fontosságának hangsúlyozása, amely a valódi iszlám életmód egyik alapja. Ez a könyv, amely a Mohamed Próféta iránli szeretet jegyében íródott, ezt a szeretetteljességet tükrözve vizsgálja meg a Próféta életmódjának és jellemének legfontosabb tulajdonságait. Célja az, hogy kedvességet cs szeretetet ébresszen az emberek szívében, és ezáltal segítse őket a boldogság elérésében, ezen a világon is és a következőn is.


Osman Nûri Topbaţ

  

A Szív Könnyei

     A Mesznevi Rumi belső világának párver-sekben tükröződő megtestesülése, gazdag áldásokkal és spirituális ajándékokkal teli könyv. Allah kegyelméből Rumi eléri az emberi lélek legmélyét, és tanújává válik működése legrejtettebb titkainak. Ennek alátomásnak a puszta fénye által a szöveg elénk tárja a teremtés titkait, amelyek azerző belső szemei előtt kibontakoznak.


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-9944-381-80-2

  

József Prófeta (a.s.)

     A külső szépség semmit sem ér a Mindenható Allah szemében. Az igazi szépség a belső szépség. Azt olvashatjuk a hagyományokban: „Allah nem a külsőtöket nézi, és nem is a vagyonotokat, hanem a szíveteket és a cselekedeteiteket”. Vagyis a Mindenható Allah azt fogadja el, akinek a szíve tiszta és a cselekedetei jók. Nem számít, hogy valakinek szép-e az arca, vagy hogy sok vagyona van-e, vagy semmije. Akinek a szíve nem tiszta, és a cselekedetei nem jók, az nem menekülhet.
     József (a.s.) nem kevesebbért adódott el, mint te magad. Érte legalább néhány ezüstöt adtak, ami mégiscsak ér valamit. De azok az emberek, akik a saját vágyaiknak, testi késztetéseiknek rabszolgái, vajon nem ennél is alacsonyabb áron adódnak-e el? Ezért a hívőnek tisztában kell lennie saját értékével és méltóságával, és nem szabad saját testének rabszolgájává válnia.


Ramazanođlu Mahmud Sâmî
ISBN: 978-9944-83-408-7

  

Út az Örökkévalóságba

    Az ember a halál és az utána következő események valóságát tekintve nem hagyatkozhat sötétségben tévelygő emberi tudásra, zavaros filozófiák sugalmazásaira vagy megalapozatlan véleményekre. A halál sötétjét nem lehet ilyen „rövid távú” fényekkel bevilágítani.
    Aki a nem kinyilatkoztatásból származó, megbízhatatlan tudás vagy önző vágyak alapján próbál a halál és a Túlvilág völgyében járni, az a saját túlvilági boldogságát sodorja veszélybe. Mert a túlvilági utazással kapcsolatos minden olyan tudás, ami nem isteni forrásból származik, el fog tűnni a koporsó árnyékában, s haszontalan tőkének fog bizonyulni, mely semmivé lesz a sír sötétjében.
    A halál néma és szótlan lecke, az érző és érzékeny szív számára több tanulságot és bölcsességet hordoz, mint a legnyilvánvalóbb beszéd. A halált természetének nyelvén mély csöndjében is hatalmas igazságokról beszél…


Osman Nûri Topbaţ
ISBN: 978-6053-02-941-0

  

Ábrahám Próféta (a.s.)

    Ábrahám prófétát egyszer megkérték: adj nekünk hasznos tanácsot! Ő azt felelte:
    Ha látod, hogy mások az evilág dolgaival törődnek, te törődj a Túlvilággal. Míg mások a külsejüket díszítik fel, te díszítsd fel a belsődet. Amíg ők a palotáikat és kertjeiket építgetik, te építsd a sírodat. Míg a többiek mások hibáival törődnek, te törődj a saját hibáiddal. Míg mások a teremtményeket szolgálják, te szolgáld a teremtmények Urát.
   Ó, emberek! Ismerjétek meg alsóbb éneteket, mielőtt a Halál Angyala eljönne értetek! Öltözzetek a türelem páncéljába. Folyamatosan harcoljatok ellenségeitek ellen. Csak komoly, őszinte, elkötelezett hittel menthetitek meg magatokat. Vágjátok el magatokat a rosszcselekedetektől. Azt tartsátok meg, ami előnyös számotokra, hogy biztonságban lehessetek azon a Napon, amikor mindenkinek segítségre és védelemre lesz szüksége.


Mahmud Sâmî Ramazanođlu
ISBN: 978-6053-02-926-7

  

Negyven Hadísz Mesékkel

    A Prófétánkat (s.a.w.) Társai jobban szerették még az életüknél is. Még a legkisebb kérésére is kötelező parancsként tekintettek. Allah Küldötte (s.a.w.) szavai nagyon fontosak voltak számukra, hiszen a Próféta (s.a.w.) így fohászkodott azokért, akik az ő szavait továbbadták:
    Allah tegye tisztává és fényessé annak az arcát, aki hall tőlem valamit, és változtatás nélkül adja tovább másoknak!” (Tirmizi, Ilim 7.)
    A Próféta (s.a.w.) társai, akik részesedni akartak a jutalomból, amiről ez a hadísz hírt ad, kívülről megtanultak minden hadíszt, amit tőle hallottak.
    Ha ezt a könyvet elolvassátok, ti is megtanulhattok pontosan 40 hadíszt. Elmondhatjátok ezeket a szép történeteket a barátaitoknak is. Így pedig ti is részesedhettek Prófétánk (s.a.w.) fohászából.


Harun Kýrkýl
ISBN: 978-6053-02-490-3

  

40 Hadísz Gyerekeknek Mesékkel

     A Mindenható Allah jóságos, és azt akarja, hogy minden szolgája boldog legyen. Ezért prófétákat küldött hozzánk, hogy megtanítsák nekünk, hogyan érhetjük el a boldogságot. A próféták az emberek vezetői és tanítói. Tőlük tanuljuk meg a Mindenható Allah parancsait, és azt, hogy hogyan éljünk a földön. Így volt ez az első prófétától, Ádámtól, az utolsó prófétáig, Mohamedig (béke legyen velük).
     Áldott Prófétánk mondásait hadísznak nevezzük. A Prófétánk (béke legyen vele) hozta el nekünk a Koránt, amelyben a Mindenható Allah parancsai állnak, és a hadíszok segítségével magyarázta meg ezeket a parancsokat. Ezekkel az áldott mondásokkal tanította meg nekünk, hogy hogyan viselkedjünk, ha boldogok akarunk lenni, ezen a világon és a Túlvilágon is.


Prof. Dr. M. Yaţar Kandemir

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.411      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft