ust_diller

All Language

Диний ритуалдардын нормалары

    Бул китепте диний ритуалдар/ибадаттар, аларга тиешелүү нормалар жана алардын аткарылыш тартиби тууралуу маалымат берилет. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Себетов Жаркынбай

  

Хадис усулу

    Бул китепте хадис жана сүннөттү түшүнүп билүүдөгү негизги эрежелер жана алардын түрлөрү; сахаба, табиин жана атбау-т-табиин доорунда хадис илиминин орду, ошол эле мезгилде хадистер жана алардын котормолору туурасында кеңири маалыматтар берилген. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Жусупов Майрамбек

  

Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны

    Бул эмгекте Мухаммед пайгамбардын өмүр таржымалы тууралуу маалымат берилет. Бул эмгек окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Тагаев Майрамбек Кудайбердиевич

  

Пайгамбарлар тарыхы

    Бул эмгекте Ыйык Куранда баяндалып, аты аталган пайгамбарлар тууралуу маалымат берилет. Колуңуздагы эмгек окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Тагаев Майрамбек Кудайбердиевич

  

Риторика

    Бул китепте риториканын маанилүүлүгү, ошондой эле көркөм сөз сүйлөгөн хатиптин өзгөчөлүктөрү, адамдар арасы жана дин кызматында байланыштын орду, риториканын түрлөрү, диний риторикада кеңири колдонулган кутба, вааз, жаназа жана башка жөрөлгөлөр боюнча кеңири маалыматтар берилген.


Сарбагышов Бузурманкул

  

Ислам укугу

    Китепте Исламдагы укук түшүнүгү, укуктун (фыкхтын) илим тармагы катары калыптанышы, Ислам укугундагы далил жана өкүм түшүнүгү жана алардын түрлөрү тууралуу маалымат берилип, күнүмдүк турмуштагы айрым маселелерге тиешелүү нормалар изилденет. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Себетов Жаркынбай

  

Теологиялык негизги маалыматтар

    Бул китепте ишеним, ибадат, адеп-ахлак жана Мухаммед пайгамбардын өмүр-баяны тууралуу баштапкы деңгээлдеги негизги маалыматтар берилген. Бул окуу китеби окутуучуларга, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Себетов Жаркынбай

  

Ислам акыйдасы

    Бул китепте ислам ишеним негиздери, ага тиешелүү принциптер жана аларды окуп үйрөнүүнүн тартиби тууралуу маалымат берилет. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Галмаматов Атабек

  

Ислам тарыхы

    Бул эмгекте ислам тарыхы, маданияты, ислам цивилизациясынын өнүгүүсү, түрк элдеринин исламдашуусу тууралуу маалымат берилет. Колуңуздагы эмгек окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.


Тагаев Майрамбек Кудайбердиевич

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
  6. |
  7. 3
  8. |
  9. 4
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.404      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft