ust_diller

All Language

Ostatnie tchnienie

    Człowiek umiera w takim stanie, w jakim żył, i zostanie wskrzeszony w takim stanie, w jakim umarł.
    Zaprawdę, pierwszym świadectwem o naszym udziale w świecie wiecznym będzie nasze Ostatnie tchnienie. Aby godnie pożegnać się ze światem ziemskim, dobry sługa musi przygotować się do ostatniego tchnienia. Do szczęścia w życiu wiecznym niezmiernie ważne jest to, aby życie upiększały dobre czyny, szlachetność, duchowa mądrość, spokój i kroczenie drogą prawdy.
    W publikacji Ostatnie tchnienie autor proponuje zastanowienie się nad następującymi tematami: zikrullaah (wspominania Boga) we wszechświecie i w czasie przedświtu, duchowość Koranu i tafakkuru (refleksji), oczyszczenie serca poprzez skruchę (taubę) i łzy, istigna (zadowolenie z tego co posiadamy), trzymanie się norm etycznych w handlu, majątek jako najpiękniejsza pożyczka, przeznaczona do zwrotu Bogu, nakazy dotyczące dawania i brania pożyczki, posiadanie wzorcowego imanu – wiary, wiedza o losie i jego tajemniczości. Odrębny rozdział poświęcony jest człowiekowi, który pozostawił nam wzór kształtowania się serc od imanu do ihsanu – Musie Efendiemu (rahimahullaah, miłosierdzie Boga z nim). W rozdziale pod tytułem Księga Od imanu do ihsanu – tasałłuf – kropla duchowości autor opowiada o szlachetnej drodze tasałłufu, którą szło wielu wielkich ludzi.


Osman Nuri Topbaş
ISBN: 978-6254-40-031-5

  

Małżeństwo i relacje rodzinne w islamie

    Małżeństwo i relacje rodzinne w islamie dostarcza niezbędnych informacji na zagadnienia dotyczące funkcjonowania najmniejszej komórki społecznej w oparciu o normy koraniczne oraz życie samego Proroka Muhammada (saał).
    Autorzy najnowszej publikacji poruszają kwestie dotyczące przygotowań do zawarcia małżeństwa, ceremonii ślubu, istoty małżeństwa i jego niezbędnych elementów, przeszkód uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, obowiązków małżonków wobec siebie, rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców, rozwiązania małżeństwa i wynikających z tego orzeczeń prawnych, dziedziczenia, planowania rodziny oraz wielu innych.


Sabir Griżak
Raszad Manafow
ISBN: 978-6254-40-109-1

  

Ramadan i Kurban

    Ramadan i kurban zawiera niezbędne informacje o znaczeniu i ważności postu oraz kurbana jako form okazywania czci, a także wszystkie związane z tym orzeczenia religijne i prawne. W książce omówiono również muzułmańskie święta, Ramadan Bajram i Kuban Bajram, oraz działania, które podczas nich się podejmuje.


Dina Czistiakowa
Sabir Griżak
ISBN: 978-6254-40-179-4

  

Błogosławione ognisko rodzinne

    Książka ta podsumowuje wszystkie muzułmańskie postulaty niezbędne do stworzenia dobrze prosperującej rodziny, wymienia reguły i zasady konieczne do osiągnięcia wysokich celów w małżeństwie, przytacza też przykłady z życia Wysłannika Allaha (saał) oraz przypadki z życia wielkich osobowości islamu.


Osman Nuri Topbaş
ISBN: 978-6254-40-060-5

  

Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku

    Książka składa się z 52 chutb, po jednej na każdy piątek roku. Kazania odnoszą się do świąt występujących w ciągu roku, przypominają o posłuszeństwie wobec Allaha, konieczności naśladowania Proroka Muhammada (saał). Poruszają trudne, ale też i ważne tematy dotyczące śmierci, alkoholu, stosownego ubioru i znaczenia rodziny. Wyjaśniają zagadnienia religijne takie jak modlitwa chorego, znaczenie zakatu czy wartość hadżdżu.
    52 chutby poprzedzone są informacją zawierającą ajaty z Koranu i hadisy potwierdzające ważność modlitwy piątkowej, omówieniem warunków tejże modlitwy, czynności które zaleca się wykonać w piątek oraz cech na które wygłaszający kazanie powinien zwrócić uwagę.
    Publikacja polecana jest imamom wygłaszającym chutby (kazania), a także szerokiemu kręgowi czytelników zainteresowanych różnym aspektami islamu.


Omar Oztop
ISBN: 978-6053-029-83-0

  

Moja Wspaniala Religia - 1

     Moja wspaniała religia 1 – Uczę się czcić Boga 1 to pierwsza publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W książce znajdują się podstawowe informacje o islamie. W pięciu rozdziałach przedstawione są następujące tematy: oddanie czci Bogu, obowiązki i odpowiedzialność mukallafa, czystość, taharat – gusl – tajammum oraz wiadomości o modlitwie, jej znaczeniu i sposobie wykonania.


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-71-2

  

Moja Wspaniala Religia - 2

     Moja wspaniała religia 1 – Uczę się czcić Boga 2  to druga publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach przedstawione są następujące tematy: ramadan i post, obowiązkowa jałmużna (zakat), pielgrzymka (hadżdż) oraz kurban (ofiara ze zwierzęcia).


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-79-8

  

Moja Wspaniala Religia - 3

     Moja wspaniała religia 3 – Poznaję podstawy wiary 1  to trzecia publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach czytelnicy poznają następujące zagadnienia: religia, wiara, wiara w Allaha i wiara w aniołów.


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-35-4

  

Moja Wspaniala Religia - 4

     Moja wspaniała religia 4 – Poznaję podstawy wiary 2  to czwarta publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach czytelnicy poznają następujące zagadnienia: wiara w Święte Księgi, wiara w proroków, wiara w ahirę (życie wieczne), kadar (przeznaczenie).


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-72-9

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.402      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft