ust_diller

All Language

Błogosławione ognisko rodzinne

    Książka ta podsumowuje wszystkie muzułmańskie postulaty niezbędne do stworzenia dobrze prosperującej rodziny, wymienia reguły i zasady konieczne do osiągnięcia wysokich celów w małżeństwie, przytacza też przykłady z życia Wysłannika Allaha (saał) oraz przypadki z życia wielkich osobowości islamu.


Osman Nuri Topbaş
ISBN: 978-6254-40-060-5

  

Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku

    Książka składa się z 52 chutb, po jednej na każdy piątek roku. Kazania odnoszą się do świąt występujących w ciągu roku, przypominają o posłuszeństwie wobec Allaha, konieczności naśladowania Proroka Muhammada (saał). Poruszają trudne, ale też i ważne tematy dotyczące śmierci, alkoholu, stosownego ubioru i znaczenia rodziny. Wyjaśniają zagadnienia religijne takie jak modlitwa chorego, znaczenie zakatu czy wartość hadżdżu.
    52 chutby poprzedzone są informacją zawierającą ajaty z Koranu i hadisy potwierdzające ważność modlitwy piątkowej, omówieniem warunków tejże modlitwy, czynności które zaleca się wykonać w piątek oraz cech na które wygłaszający kazanie powinien zwrócić uwagę.
    Publikacja polecana jest imamom wygłaszającym chutby (kazania), a także szerokiemu kręgowi czytelników zainteresowanych różnym aspektami islamu.


Omar Oztop
ISBN: 978-6053-029-83-0

  

Moja Wspaniala Religia - 1

     Moja wspaniała religia 1 – Uczę się czcić Boga 1 to pierwsza publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W książce znajdują się podstawowe informacje o islamie. W pięciu rozdziałach przedstawione są następujące tematy: oddanie czci Bogu, obowiązki i odpowiedzialność mukallafa, czystość, taharat – gusl – tajammum oraz wiadomości o modlitwie, jej znaczeniu i sposobie wykonania.


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-71-2

  

Moja Wspaniala Religia - 2

     Moja wspaniała religia 1 – Uczę się czcić Boga 2  to druga publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach przedstawione są następujące tematy: ramadan i post, obowiązkowa jałmużna (zakat), pielgrzymka (hadżdż) oraz kurban (ofiara ze zwierzęcia).


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-79-8

  

Moja Wspaniala Religia - 3

     Moja wspaniała religia 3 – Poznaję podstawy wiary 1  to trzecia publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach czytelnicy poznają następujące zagadnienia: religia, wiara, wiara w Allaha i wiara w aniołów.


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-35-4

  

Moja Wspaniala Religia - 4

     Moja wspaniała religia 4 – Poznaję podstawy wiary 2  to czwarta publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach czytelnicy poznają następujące zagadnienia: wiara w Święte Księgi, wiara w proroków, wiara w ahirę (życie wieczne), kadar (przeznaczenie).


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-72-9

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.425    Total number of downloads : 1.986.715      ALL STATISTIC