ust_diller

All Language

Ang Propeta Sa Kalooy Muhammad

    Si Imam Osman Nuri Topbas Efendi nakadawat sa tradisyonal ug modernong edukasyon. Gisulat niya ang daghang mga libro sa nagkalainlain nga aspeto sa Islam isip usa ka relihiyon ug usa ka sibilisasyon. Usa ka balik-balik nga tema sa iyang mga sinulat ang nagpakita sa kamahinungdanon sa kalooy, gugma, ug pag-atiman diha sa atong relasyon sa katilingban nga mao ang panapton sa usa ka matuod nga pamaagi sa pagkinabuhi sa Islam.
    Kini nga libro nga among nahubad gikan sa Iningles ngadto sa Cebuano nga mao ang  pinulongan nga gigamit sa bagang duot sa katawhan sa Pilipinas, orihinal nga nahisulat sa usa ka klima sa gugma alang kang Propeta Muhammad (ang kalinaw sa ma-anaakaniya), nagpakita kini sa maong kalooy, samtang naghisgot sa labing pinalabi nga mga kinaiya sa pamaagi sa kinabuhi sa Propeta ug sa iyang moralidad.


Osman Nuri Topbaş
ISBN: 978-6053-02-577-1

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.453      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft