ust_diller

All Language

Vesė - 8

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 7

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 6

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 5

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 4

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 3

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 2

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  

Vesė - 1

     Revista “Vesë”, është një revistë femërore, me qendër në Shkodër, por me një shtrirje në mbarë trevat shqiptare, e cila trajton tema që promovojnë  vlerat njerëzore, kulturore dhe shpirtërore islame. Revista femërore është tërësia e zërave të saj që qarkullojnë në ne, pa u vënë re. Revista synon të mbledhë, t’i japë zë vajzës, gruas e nënës, familjes, fëmijës dhe njeriut.

  
  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.391    Total number of downloads : 1.700.475      ALL STATISTIC