ust_diller

All Language

İrfan - 101

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 100

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 99

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 98

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 97

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 96

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 95

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 94

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  

İrfan - 92

    İrfan jurnalı 2005-ci ilin yanvar ayından etibarən nəşr həyatına başlamışdır. Jurnalın əsas hədəfi cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğidir. Eyni zamanda ədəbi-elmi yazıların da nəşr olunduğu jurnal Azərbaycan mətbuatında özünəxas yerə sahibdir. Jurnalın hər sayında bir-birindən maraqlı və cəmiyyət üçün faydalı mövzular işlənir. Köşə yazarları ana mövzuya fərqli aspektdən yaxınlaşaraq mövzuları geniş işləyirlər. İrfan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. İlk dəfə 3 ayda bir, sonra iki ayda bir periyodla nəşr olunan jurnal 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən hər ay oxucularla görüşə gəlir. Əsasən abunə üsulu ilə oxucuya çatdırılır. “İrfan” Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

  
 1. Page :
 2. |
 3. 1
 4. |
 5. 2
 6. |
 7. 3
 8. |
 9. 4
 10. |
 11. 5
 12. |
 13. 6
 14. |
 15. 7
 16. |
 17. 8
 18. |
 19. 9
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.391    Total number of downloads : 1.700.488      ALL STATISTIC