ust_diller

All Language

Разумът и философията през погледа на Исляма

     Какво е мястото на философията в Исляма? До къде може да достигне „разума“, който според философията е най-важното средство за достигане до познанието? Способна ли е „везната“ на разума да претегли всички истини? Как да продължим напред, когато разумът достигне предела си и остане безсилен?“ Тези въпроси вълнуват човечеството от миналото до наши дни.
     Историята свидетелства, че нито създателите нито последователите на философските течения свеждащи съдържанието на щастието само до земните преживявания, са успели в действителност да постигнат това щастие. Защото и философът е човешко същество и не може да знае истината за всички създания по-добре от техния Създател. За разлика от тях, Пророците и тези, които вървят по следите им (приближените раби на Аллах) са удостоени с Божието потвърждение. Те представят на човечеството „рецепти“ за постигане на щастието, както в земния, така и в отвъдния свят и след смъртта си продължават да живеят в сърцата на хората.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-6053-02-278-7

  

Последният дъх

     Последният дъх е като кристално чисто огледало. Всеки човек вижда в него целия живот, който оставя след себе си с хубавото и лошото в него и участта, която сам си е подготвил. За да не се превърне последният ни дъх в огледалото, в което ще наблюдаваме участта си с разкаяние, трябва да изживеем живота си на раби на Аллах, по правия път, в благодатната атмосфера на Кор'ан-и Керим и сюннета на Пророка, да го украсим с добри постъпки и праведни дела. Както се казва в Свещения хадис-и шериф: "Човек умира и бива възкресен в състоянието, според което е живял." (Мюнави, Фейзул-Кадир, V, 663) Каква пагубна измама е да живееш на земята отдаден на страстите на душата и мимолетните увлечения, без да си наясно с вечното бъдеще, което те очаква!.


Осман Нури Топбаш

  

Моята Прекрасна Религия - 1-2

     Тази книга е подготвена да обучи децата ни с обич на целта на нашето сътворение - ибадетите.При изготвянето на книгата са взети под внимание следните обстоятелства:Книгата е предназначена за деца от 10 - 15 години. Информацията, която може да се намери в повечето книги по ислямско вероучение са преминали от езикова, стилистична и педагогическа редакция.Книгата е насочена към удовлетворяване нуждата от знания на читателя по темите на вероучението и благодарение на използвания метод отправя послание към духовното му усъвършенстване.


Фарук Салман
Назиф Йълмаз
Д-Р. Реджеп Йоздирек

  

Моята Прекрасна Религия - 3-4

     Тази книга е подготвена с цел да обучи децата ни с любов на основите на вярата. Те са са ключът към спокойствието в земния и към Рая (Дженнет) в отвъдния живот. При изготвянето на книгата са взети впредвид следните обстоятелства:Всяка тема започва с разказ, за да четат децата с радост и желание В рамки са поставени най-важните източници на религията ни Свещеният Коран и Хадисите на Пратеника ни, за да се улесни тяхното изучаване. Всяка от основите на вярата, ни дава много различни красоти. Тези красоти са разяснени в светлината на айетите и хадисите.


Фарук Салман
Назиф Йълмаз
Д-Р. Реджеп Йоздирек

  

Размисъл Върху Вселената, Човека И Свещения Коран

     Когато разумът разсъждава върху човека, вселената и огледалото отразяващо истините в тях - Свещения Коран, достига до резултат, който е като необработен метал, изваден от недрата на земята. Сърцето е това, което превръща тези сурови метали в завършени предмети. Сърцето е центърът на духовните усещания и преживявания, и на чувствата. Както събирането на парченцата от счупена ваза възстановява първоначалната ѝ форма, така и обединяването на функцията на сърцето изразена с думите „вдъхновение и усещане” и доказателствата, представяни от разума осигуряват пълното постигане на истината.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9944-83-444-5

  

Вакъф Инфак Хизмет

     Терминологичното значение на думата вакъф означава прехвърляне на частната собственност на недвижим имот източник на доход в Аллахова собственност. А ползите от вакъфа са за хората според волята на дарителя. Имот превърнал се в Аллхова собственност вакъф вече не може да се прехвърля към други лица. Днес, когато братските чувства са отслабнали, общественото спокойствие е на изчезване, а враждата и омразата са се увеличили, има нужда от сериозна мобилизация на инфак (благотворителност) и хизмет (служба). Но за съжаление днес, това което най-много се пренебрегва в обществото поради обществената и икономическата криза и поради увлечението на хората по материалното е тази страна на религията която изисква материална самоотверженост.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9549-88-024-3

  

Загадката наречена човек

     Противоречията, които всеки човек изживява дълбоко в душата си, се проявяват и в обществения живот. В едно и също общество продължават своето съществуване както духовно извисените, живеещи в мъдростта и душевното спокойствие на вярата, така и изгубените във водовъртежа на безверието. Този, който не е успял чрез духовно усъвършенстване да се освободи от зависимостта на душата (нефс) и да изгради устойчива и зряла личност се намира под обсадата на отрицателните качества, които го заобикалят. Изхождайки от тази истина можем да кажем, че общество, в което надмощие взимат хора с нрав на жаби, се превръща в блато. Когато връх вземат хора с нрав на змии и хиени, цял един народ бива отровен и там се появява терор и анархия.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9944-83-405-6

  

Достойният Нрав На Моя Пророк Разкази

    В тази книга ще откриете спомени с аромат на благоуханни рози от живота на Любимия ни Пророк Хазрети Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем. Неговият благословен живот е прекрасен пример за нас. Поместихме някои от тези мили спомени в разказите, изпълващи страниците на настоящата книга. Всеки един от тези петнайсет разказа ще ви пренесе в атмосферата на „Епохата на щастието“. Там ви очакват Пратеника на Аллах (с.а.в.) и неговите Сподвижници. Ще споделите с тях – радостта, тъгата и вълненията им. Пожелаваме ви миговете, които ще изживеете с Пророка Хазрети Мухаммед (с.а.в.) и всеотдайните му Сподвижници да превърнат и вас в достойни и обичани хора за пример на всички останали …


Махмут Сами Канбаш
ISBN: 978-9944-83-478-0

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.385    Total number of downloads : 1.587.194      ALL STATISTIC