ust_diller

All Language

Moja Wspaniala Religia - 1

     Moja wspaniała religia 1 – Uczę się czcić Boga 1 to pierwsza publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W książce znajdują się podstawowe informacje o islamie. W pięciu rozdziałach przedstawione są następujące tematy: oddanie czci Bogu, obowiązki i odpowiedzialność mukallafa, czystość, taharat – gusl – tajammum oraz wiadomości o modlitwie, jej znaczeniu i sposobie wykonania.


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-71-2

  

Moja Wspaniala Religia - 2

     Moja wspaniała religia 1 – Uczę się czcić Boga 2  to druga publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach przedstawione są następujące tematy: ramadan i post, obowiązkowa jałmużna (zakat), pielgrzymka (hadżdż) oraz kurban (ofiara ze zwierzęcia).


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-79-8

  

Moja Wspaniala Religia - 3

     Moja wspaniała religia 3 – Poznaję podstawy wiary 1  to trzecia publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach czytelnicy poznają następujące zagadnienia: religia, wiara, wiara w Allaha i wiara w aniołów.


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-35-4

  

Moja Wspaniala Religia - 4

     Moja wspaniała religia 4 – Poznaję podstawy wiary 2  to czwarta publikacja wchodząca w skład czterech podręczników przeznaczonych do nauki religii dla dzieci i młodzieży opracowanych przez Wydawnictwo Erkam ze Stambułu.
     Prace trwały od sierpnia 2017 roku do połowy maja 2018 roku.
     W czterech rozdziałach czytelnicy poznają następujące zagadnienia: wiara w Święte Księgi, wiara w proroków, wiara w ahirę (życie wieczne), kadar (przeznaczenie).


Faruk Salman
Nazif YIılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-6053-024-72-9

  

Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku

    Książka składa się z 52 chutb, po jednej na każdy piątek roku. Kazania odnoszą się do świąt występujących w ciągu roku, przypominają o posłuszeństwie wobec Allaha, konieczności naśladowania Proroka Muhammada (saał). Poruszają trudne, ale też i ważne tematy dotyczące śmierci, alkoholu, stosownego ubioru i znaczenia rodziny. Wyjaśniają zagadnienia religijne takie jak modlitwa chorego, znaczenie zakatu czy wartość hadżdżu.
    52 chutby poprzedzone są informacją zawierającą ajaty z Koranu i hadisy potwierdzające ważność modlitwy piątkowej, omówieniem warunków tejże modlitwy, czynności które zaleca się wykonać w piątek oraz cech na które wygłaszający kazanie powinien zwrócić uwagę.
    Publikacja polecana jest imamom wygłaszającym chutby (kazania), a także szerokiemu kręgowi czytelników zainteresowanych różnym aspektami islamu.


Omar Oztop
ISBN: 978-6053-029-83-0

  

Błogosławione ognisko rodzinne

    Książka ta podsumowuje wszystkie muzułmańskie postulaty niezbędne do stworzenia dobrze prosperującej rodziny, wymienia reguły i zasady konieczne do osiągnięcia wysokich celów w małżeństwie, przytacza też przykłady z życia Wysłannika Allaha (saał) oraz przypadki z życia wielkich osobowości islamu.


Osman Nuri Topbaş
ISBN: 978-6254-40-060-5

  

Opowieści Naszego Proroka

     Autor w krótkich opowiadaniach przedstawił hadisy, przekazy Proroka Muhammada (saał). Prorok poprzez hadisy wyjaśniał postanowienia Boga Jedynego, w nich kryje się mądrość i wskazania, jak trzeba postępować, aby osiągnąć szczęście w życiu ziemskim i w życiu przyszłym.
     Książka składa się z osiemnastu opowiadań.


M. Jaşar Kandemir
ISBN: 978-6053-026-08-2

  

Zasady dobrego wychowania

    Prawdziwa wiara prowadzi do niezmiennego oddawania czci ku zadowoleniu Boga, powstrzymywania się od czynów zakazanych i przestrzegania  rzeczy dozwolonych, a także zasad moralnych, ustanowionych przez naszego Pana. Pośród ogólnych zasad dobrego wychowania istnieją subtelne szczegóły, na które należy zwrócić wyjątkową uwagę. Nazywają się one adab (zasady zachowania, wychowanie, obyczajowość). Przestrzeganie ich wobec innych ludzi, w społeczeństwie, w którym żyjemy, określa się mianem adabi muaszeret (zasady dobrego wychowania). W kulturze islamskiej do etykiety i dobrych manier przywiązuje się szczególną wagę.
    Książka, w czterech rozdziałach, przy pomocy pomysłowych zadań do rozwiązania, w kreatywny i interesujący sposób uczy dzieci zasad dobrego wychowania odnoszących się między innymi do zachowania czystości, powitania, spożywania posiłków, szacunku do innych ludzi czy gościnności.


Faruk Kanger
ISBN: 978-6053-02-937-3

  

Postuchaj, jak wszystko z nami rosmawia

    W trzynastu rozdziałach autor, Farunk Kanger, odpowiada na takie pytania jak: w jaki sposób pojawiło się życie na ziemi? Kto stworzył Ziemię, Słońce, Księżyc i gwiazdy? Kto wszystkim żywym stworzeniom zapewnia to, co jest im potrzebne? Książka ta, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, dostarcza odpowiedzi na te i wiele innych pytań, dotyczących sekretów ciał niebieskich, życia mieszkańców ziemi i samego człowieka.


Faruk Kanger
ISBN: 978-6053-02-870-3

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 57    Total number of materials : 1.391    Total number of downloads : 1.700.494      ALL STATISTIC