Анын (С.а.в) Тарбия Берүүдөгү Бал Тамган Тили

Бул китепте Мухаммед пайгамбардын (саллаллаху алейхи ва саллам) таалим-тарбия берүүдөгү ыкмалары изилденип, бул жараянды ишке ашырууда тилди туура колдонуунун маанисине басым жасалган.