ურთიერთობა ბავუშვებთან


ახალგაზრდა თანამიმდევრები

     ბედნიერების ეპოქაში, ისლამის წმინდა გზაზე, უკეთილშობილეს შუამავალზე ძლიერ და გულწრფელად შეყვარებულ, მისი აღმავლობისათვის მებრძოლ, მუდამ თავგანწირულ თანამიმდევართაგან უმეტესი ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებიც წმინდა შუამავალს, სიცოცხლითა და მთელი სიმდიდრით მხარს უჭერდნენ და გვერდით ედგნენ. ამ თვალსაზრისით, არ იქნებოდა შეცდომა, თუკი ისლამს ახალგაზდულ მოძრაობას ვუწოდებთ. ახალგაზრდა თანამიმდევრებმა, რწმენის გამო მიატოვეს მდიდრული, ავტორიტეტული და თავისუფალი ცხოვრება. მათ წამების ატანის ფასადაც კი ალლაჰის შუამავლის გვერდით დგომა ირჩიეს. ამის უმთავრესი მიზეზი, მათდამი შუამავლის ნდობა, დაფასება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება იყო. ამის წყალობით ახალგაზრდა თანამიმდევრებმა თავიანთი ნიჭის თავისუფლად გამოყენებისთვის ხელსაყრელი მომენტი იპოვეს. ამ წიგნში თქვენ წაიკითხავთ უკეთილშობილესი შუამავლის ერთგული თანამიმდევრების მოკლე ისტორიებსა და მათი თავგანწირულობის მაგალითებს.


ვეისელ აქქაია


ჩვენი ორგანოები საუბრობენ, გესმით?

    ჩვენს ყველა ორგანოს გააჩნია საკუთარი უნიკალური სასწაულებრივი ენა და მეხსიერება. ყველა მათგანმა კარგად იცის, რისი გაკეთება მოეთხოვებათ და ასევე ძალიან კარგად ესმით, თუ ჩვენ მათი საშუალებით რას ვაკეთებთ. თანაც ისე ძალიან კარგად, რომ დეტალურად შეუძლიათ ისაუბრონ მთლიანი სამყაროს შემქმნელი ღმერთის წინაშე…  ჩვენ ამ ცხოვრებაში ყოფნისას უნდა გვესმოდეს ჩვენი სხეულისა და ჩვენს სამსახურში მყოფი ორგანოების ენა  და უნდა ვიგებდეთ მათ საუბარს. თუ მათ მოსმენას შემდეგი ცხოვრებისთვის გადავდებთ, ძალიან გვიანი შეიძლება იყოს, არა?   მოდით!  ყური დავუგდოთ ჩვენი ორგანოების საუბარს. ვნახოთ რას გვეტყვიან! რა საიდუმლოს გაგვიმხელენ!  ჩუ, ჩუმად იყავით! გესმით? ნახეთ როგორ საუბრობენ?! წიგნის ელექტრონული ვერსია (PDF), შეგიძლიათ უფასოთ გადმოწეროთ ბმულიდან…


დრ. ფარუკ კანგერ


მორწმუნეთა შორის ურთიერთობები (სურა ჰუჯურათის თეფსირი)

      ნაშრომი ორ ნაწილადაა დაყოფილი.
     ნაწილი პირველი: ამ ნაწილში სურას ზოგადი მიმოხილვაა მოცემული და სურაში მოხსენიებული ზოგიერთი სიტყვებისა და ტერმინების ახსნას ეთმობა ადგილი.
     ნაწილი მეორე: `სურას თეფსირი~ ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც პირველ თავში,  თეფსირის სწავლულებს მივმართეთ და აიათები ქვესათაურებად განვმარტეთ.
     პირველ ხუთ აიათში შუამავლის ბ მიმართ ქცევის კულტურა, მისი მიმდევრობა და მისადმი მორჩილების მორწმუნეთა შორის ურთიერთობაში გამოხატულების საკითხებია განხილული.
     6-8 აიათებში ინფორმაციის წყარო და ამ წყაროების სანდოობის დასათაურებაა განხილული. გარდა ამისა, განხილულია შუამავლისგან განსხვავებით სხვების ნება-სურვილებზე აყოლის საფრთხე, ურწმუნოება, დაუმორჩილებლობა, ღალატი და ამბოხი, აგრეთვე უზენაესი ალლაჰის დახმარებით რწმენის განმტკიცება ადამიანთა გულებში.
     9-10 აიათებში კი ზოგადად ურთიერთობებზე, ერთმანეთის მიმართ გამოსახატ ქმედებებზე და მორწმუნეთა სულიერ ძმობაზეა საუბარი.
     11-13 აიათებში კი საუბარია იმაზე, რომ რამდენად ცუდი საქციელია და რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სულიერ ძმობას დაცინვა, დამცირება, ცუდი ზედმეტსახელის დარქმევა, სხვის მიმართ ცუდი ფიქრი, სხვისი ნაკლის მოძიება, ჭორაობა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აღნიშნულია ისიც, რომ რა სიბრძნეა ჩადებული ადამიანების ერთი მდედრისა და მამრისგან გაჩენაში, შემდეგ კი მათ ტომებად და გვარებად დაყოფაში. აქვეა ლაპარაკი ადამიანების უპირატესობის სახეებზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთი ადამიანი მეორეზე უპირატესი.
     14-18 აიათებში კი ზოგადად მიმოხილულია ისლამი და რწმენა, აღმზრდელობითი საკითხები სოფლებსა და ქალაქებს შორის და მათ შორის არსებული განსხვავებები, ჭეშმარიტი მორწმუნეების თვისებები, ადამიანების უზენაეს ალლაჰსა და შუამავალ მუჰამმედზე ბ მორჩილება, ალლაჰის მიერ ცათა და დედამიწის მომავლის ცოდნა.  ნაშრომში აღნიშნული სურას დასასრულს დასკვნაა განთავსებული.


მ. ერდოღან ბაშ


ნოველებით ახსნილი ნამაზის სურეები და ვედრებები

     არანაირი სარგებელი არ აქვს არცერთ ღვთისმსახურებას, თუკი ამას გულწრფელად, დაფიქრებითა და გათავისებით არ ვასრულებთ. გამომდინარე აქედან, ნამაზის, როგორც მუსლიმი ადამიანის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ღვთისმსახურების, შესრულებისას, საჭიროა, წაკუთხული სურებისა და ვედრებების მნიშვნელობის ცოდნა, რათა ამ დროს უფრო მეტი სიამოვნება ვიგრძნოთ. ნამაზი უზენაეს ალლაჰთან საუბრის ტოლფასია. როდესაც ლოცვის დროს ადამიანი სამყაროთა გამჩენის წინაშე წარსდგება და ესაუბრება, ეს მას სისტემატიური ღვთისმსახურების შესრულების მხრივ ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს. სურა ფათიჰა სულ შვიდი აიათისგან შესდგება. მისი არცოდნა ნამდვილი დაუდევრობა იქნება იმ მუსლიმისთვის, რომელიც მთელი ცხოვრება ნამაზს ასრულებს და მისი მნიშვნელობა არ იცის.


ვეისელ აქქაია


სკოლამდელი აღსაზრდელთათვის ფასეულობათა სწავლება და აქტივობათა ნიმუშები

     თითოეული ჩვენგანის ინდივიდუალური ვალია გადავცეთ და ავუხსნათ საზოგადოების ნებისმიერ ფენას უკეთილშობილესი მუჰამმედ შუამავლის პრაკტიკაში გატარებული წმინდა ყურანისეული მორალი და ფასეულობები. ვინაიდან დღეს, როცა სულიერი ფასეულობები თანდათან დაიკარგა და საზოგადოება მატერიალური მოთხვნილებების მორჩილად იქცა, გაჭირვებულთა და დავრდომილთა ხმა ძალიან ცოტა ვინმეს თუ ესმის. ათასობით ასეთი ადამიანის დახმარების ძახილი ზეცას აყრუებს და თუკი ძალგვიძს, ვალდებული ვართ დახმარების ხელი გავუწოდოთ ყველა იმას, ვისაც ასეთ არასახარბიელო ვითარებაში ვხედავთ. თუკი დღეს ყურებს დავიხშობთ და მუჰამმედ შუამავლის მიმდევართ დახმარების ხელს არ გავუწვდით, ხვალ ჩვენი შვილებისა თუ შვილიშვილების დასახმარებლად ვინ გაირჯება, ან ვინ დადგება მათ დასაცავად და ვინ მოუსმენს მათ ძახილს?! თქვენს ხელთ არსებული წიგნი, მომავალი თაობისთვის სწორედ აღნიშნული პრობლემების წინ აღსადგომად გაწვდილი ხელია, რომელიც მათ რწმენას დაიცავს, ღვთისმსახურებას არ დააშორებს და სულიერი სიბნელისგან გადაარჩენს. ეს წიგნი - „სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის ფასეულობათა სწავლება“ აღმზრდელი პედაგოგებისა და მშობლებისთვის საუკეთესო ნაშრომია.


ნიგარ ბუშრა ბაჰჩეჯი