Пайгамбарлар Тарыхы - 1

Жараткандын жардамы жана чымырканган кайрат менен жазылган бул эмгек Куран аты аталган пайгамбарлардын үлгүлүү, сырдуу, жемиштүү өмүр-жашоосунун маңыздуу учурларын камтыйт.
Урматтуу окурман бул китептен төмөнкү пайгамбарлардын көөнөрбөс өмүр таржымалдарын Куран аяттарынын негизинде окуй аласыздар.
Периштелердин саждасына Алла татыктуу кылган Адам (алейхис салам);
Асманды таң калтырган сырдын ээси Идрис (алейхис салам);
Жер жүзүн топон суу менен каапырлыктан тазалаган нух (алейхис салам);
Кудайга ишенбеген Ад коомун алаамат бороон менен түбүн көккө сапырган Худ (алейхис салам);
Албуут азгырыктын кесепетинен пайда болгон зилзалада үйлөрү орду түбү менен ойрондолгон Самуд коомуна жиберилген Салих (алейхис салам);
Заалым Намруттун тоодой алоолонуп күйгөн отун Жаратканга жан-дилден берилгендиги менен гүлзарга айланткан Ибрахим (алейхис салам);
Ырыстуу ыкласы, тообокелчилиги жана берилгендиги менен дастанга айланган Исмаил (алейхис салам);
Урук тукумунан Бани Исраил пайгамбарлары тараган Исхак (алейхис салам);
Содом жана Гоморенин уят-сыйсыз калкын акыр-аягына чейин адеп-ахлакка үндөгөн Лут (алейхис салам).


Аалам, Инсан Жана Куранда Тафаккур


Азирети Мухаммад Мустафа - 2

Азирети Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) адамзат тарыхында өмүр таржымалы өтөөсүнө чыгарылып, тереңден изилденген жападан жалгыз Пайгамбар жана жападан жалгыз инсан катары белгилуу. Калам сүрөсүндө бул улуу Пайгамбар жөнүндө минтип айтылат: “Албетте, Сен улуу адеп-ахлактын сересиндесиң!” (Калам сүрөсү, 4-аят).
Алланын Элчиси (саллаллаху алейхи васаллам) адеп-ахлагы, адамдык асыл сапаты жана
адамгерчилиги жагынан адам баласы жете ала турган эң бийик туу чокуга жеткен. Анткени, Алла Таала ал аруу затты Курандын тили менен айтканда “Усватун Хасана” б.а. адамгерчилиги эң мыкты үлгүлүү инсан катары бүтүндөй адам баласына ыроолоп берген. Ошондуктан Алла Таала аны коомдун эң төмөнкү катмары “жетимдиктен” тартып, эң жогорку катмары өлкө башчылыгына, пайгамбарлыкка чейинки элдин ар бир катмарына жооп бере алгыдай жөндөмгө эгедер кылган. Ошон үчүн Азирети Мухаммад Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) көөнөрбөс жашоосу ар бир инсанга үлгү боло алат. Анын адамдык бийик касиетинен, береке-кутунан жана руханнятынан пайдалана билүү - ага бапестелген сүйүүгө түздөн-түз байланыштуу.