Менин сүйүктүү диним - 1

Жаш окурмандарга арналган бул китепте Ислам динибиз тууралуу баштапкы зарыл маалыматтар камтылган. Маалыматтар бөлүмдөргө бөлүнүп ыңгайлаштырылып берилди жана кызыктуу аңгемелер, сүрөттөр китептин өзгөчөлүгүн арттырат. Китептеги маалыматтардан жаш окурмандардын эффективдүү билим алышы үчүн (тест) суроо - жооп бөлүмдөрү түзүлгөн.


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
BOSNIAN
CHINESE
DUTCH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
LITHUANIAN
PERSIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR