ისლამი - გონება და ფილოსოფია

ისლამი - მსოფლმხედველობისა და ქცევის წესების ერთიანი სისტემაა, რომელიც მოიცავს ცხოვრების ყველა ასპექტს. მან ყველაზე მშვენიერი გზით შეძლო ადამიანი სხვა ადამიანებთან, სამყაროსთან და რაც მთავარია - მის შემოქმედთან ურთიერთობის მოწესრიგება. ფილოსოფია მხოლოდ გონებას ხოლო ისლამი - ემყარება, როგორც საღ აზრს, ასევე ყურანსა და სუნას.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BOSNIAN
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
ITALIAN
KURDISH
RUSSIAN
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK