ქალი ისლამში

თქვენს ხელთ არსებული წიგნი ორი თავისგან შედგება. პირველი ეძღვნება ქალის ღირსებას ისლამში, ხოლო მეორე ქალის უფლებებს ისლამში. ასევე აქ განხილულია ისეთი აქტუალური თემები, როგორებიცაა, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა, ქორწინება, გაყრა, ხიჯაბი, ანდერძი და მრავალცოლიანობა.