76 Гуноҳи Кабира

     Имом Заxабñ дар китоби худ «Гуноњњои кабира» ба оятњои Ќуръон ва њадисњо такя карда 76-гуноњи бузургро тасвир менамояд. Муаллифи нашрияи туркї ба он ишора мекунад, ки то имрўз бисёр њастанд мавридњое, ки нашриётњо ба њамдигар истинод карда, китоби «Гуноњњои кабира»-ро бо овардани маълумотњои гуногуни дурўѓ ва њикояњо Чоп намуда њамчун тарљумаи аслии матнњои китоби аслии Њофизи Зањабї пешнињод менамоянд.