Bugungi yoshlar bilan 12 savol-javob

Men bu dunyoga nega keldim? Allohga bandalikning asl mohiyati nima? Ilm najot manbai bo‘lmog‘i uchun nimalarga diqqat etmoq kerak? Olamlarga rahmat qilib yuborilgan Nabiyimizning axloqlari qanday edi? Ul zot biz ummatlariga nimalarni o‘rgatdilar va qoldirdilar? Hozirgi fitnalardan qanday saqlanamiz? Tasavvuf haqidagi to‘g‘ri tasavvur qanday bo‘lmog‘i lozim? Allohning do‘stlari kimlar? Ularni tanib, fayzlaridan bahramand bo‘lish uchun  nima qilmoq kerak? 
Zamonamizning yetuk olim, orif va mutafakkirlaridan Usmon Nuri To‘pbosh ushbu savollarga Mavlono diyoridan turib muborak manbalar, allomalrning fikrlari va  ko‘ngillar sultoni Jaloliddin Rumiy asarlari asosida javob beradilar. 
Ko‘ngillarga huzur baxsh etuvchi ma’rifiy suhbatga marhamat, aziz o‘quvchi!


Read In Other Languages

ALBANIAN
ENGLISH