Haqq Yolunda Bir Ömür

Ali Çınar Ağabey herkesin bir ağabeyi ve muallimi idi. Herkes onda kendisinden bir parça bulurdu. O herkesin ruhuna dokunan, gönlüne bir yol bulan güzel bir insandı. Ashabın çağımızdaki iz düşümü idi adeta. Zamanımızın Yesevisi, Yunusu idi. Büyük bir sevda ile aşk yoluna çıkmış, yolları aşmış bir Hak yolcusu ve muhabbet eri idi. Giyimi, kuşamı, hayat tarzı ile sade bir insandı ama güzel bir duruşu vardı. Şöhret ve servet imtihanlarından hep imtina eder, kaçardı. Kitab Ali Çınar müəllimin vəfatından sonra hazırlanmışdır. Burada qələmə aldığı məqalələr, səhər inciləri və gönüldaşların onun haqqında yazdıqları xatirələr öz əksini tapmışdır.