I Dërguari I Allahut

Ky libër i vogël është përgatitur për t’u dhënë sadopak fllad pranveror zemrave tona nga personaliteti i veçantë dhe morali madhështor i Krenarisë së Gjithësisë, të Nderuarit tonë (a.s.) dhe për të paraqitur disa faqe të vogla nga ajo figurë e jashtëzakonshme.