Imam Rabbani

Personalitete të rëndësishme që duhen marrë shembull pas Pejgamberit (a.s) janë dijetarët miq të Zotit të Madhëruar dhe personalitetet arif, pasi ata mbajnë statusin e “trashëgimtarëve të profetit” me dijen, gnosën dhe me edukatën shëmbullore të tyre. Ky libër trajton një nga figurat më eminente të tasavufit siç është Imam Rabbani. Në këtë libër do të mësoni më shumë rreth jetës dhe urtësisë së tij.


Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
RUSSIAN