Koteci I Pulave - 3

     Sëria e librave “ Historitë e Bujar çamarrokut”  janë tregime për fëmijë të grup moshave 7-9 vjeç. Tregimet janë të mbushura me supriza nga më të ndryshmet të cilat edukojnë dhe nxisin fuqinë imagjinate tek fëmijët.