Mendimi i mirë për tjetrin

Islami synon një individ dhe shoqëri të shëndetshme. Një nga gurë themelet e shoqërisë është edhe mungesa e paragjykimeve. Sepse paragjykimet sjellin prishjen e qetësisë individuale dhe shoqërore. Feja Islame synon kultivimin e mendimit të mirë dhe empatisë për tjetrin. Nisur nga kjo libërthi që keni në duar shpalos në mënyrë modeste shembuj të mendimit të mirë nga jeta e Pejgamberit a.s dhe qytetrimit islam.