Paskutinė Dieviškoji Religija Islamas

Ši knyga buvo parengta žmonėms, kuriems islamas yra naujokas. Tai vadovas, kaip išmokti islamą iš pačių tiksliausių šaltinių ir kuo trumpesniu būdu. Knyga, kurioje trumpai ir glaustai aptariami pagrindiniai islamo klausimai, parengta žmonėms, norintiems iš anksto susipažinti su islamo religija. Knyga pristatoma siekiant paaiškinti žmogaus, visatos ir kūrėjo ryšius bei žmogaus ir religijos santykius. Pagrindinius islamo bruožus bandoma paaiškinti pateikiant paantraštes.


Read In Other Languages

ARABIC
POLISH
RUSSIAN
UYGHUR