Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku

Książka składa się z 52 chutb, po jednej na każdy piątek roku. Kazania odnoszą się do świąt występujących w ciągu roku, przypominają o posłuszeństwie wobec Allaha, konieczności naśladowania Proroka Muhammada (saał). Poruszają trudne, ale też i ważne tematy dotyczące śmierci, alkoholu, stosownego ubioru i znaczenia rodziny. Wyjaśniają zagadnienia religijne takie jak modlitwa chorego, znaczenie zakatu czy wartość hadżdżu.
52 chutby poprzedzone są informacją zawierającą ajaty z Koranu i hadisy potwierdzające ważność modlitwy piątkowej, omówieniem warunków tejże modlitwy, czynności które zaleca się wykonać w piątek oraz cech na które wygłaszający kazanie powinien zwrócić uwagę.
Publikacja polecana jest imamom wygłaszającym chutby (kazania), a także szerokiemu kręgowi czytelników zainteresowanych różnym aspektami islamu.