Pranašo Žmonos

Ši knyga aprašo pačius ryškiausius ir labiausiai pamokančius pavyzdžius iš Allah‘o Pranašo – Muhammad‘o (TJTIAP) žmonų gyvenimų. Ji panardina skaitytoją į jas supusią dvasinę atmosferą. Knygoje taip pat pateikiami Pranašo šeimyninio gyvenimo ypatumai ir kai kurie jo žmonų ypatumai. Knyga bus naudinga ir įdomi plačiam skaitytojų ratui.