Shqetësimi i frymës së fundit

Një nga çështjet më të rëndësishme për besimtarin është përgatitja për vdekjen dhe botën tjetër. Ky libërth trajton tema thelbësore për jetën pas vdekjes si pendimi, falja, veprat e mira dhe pastrimi i zemrës. Libri është modeluar si libër xhepi për ta bërë më praktik për lexuesin.


Read In Other Languages

FRENCH