Sorkadhja E Vetmuar - 2

     Seria e librave për fëmijë “ Tregimet e mirësjelljes” është çelës për hapjen e fantazisë  dhe mentimit të fëmijëve. Përmes tregimëve tërheqëse fëmijët mësojnë rregullat bazë të mirësjelljes dhe e dukatës.