Të Rinjtë Pyesin

Ky libër është përgatitur si përgjigje ndaj pyetjeve të shumta që kanë ardhur nga një grup të rinjsh. Libri trajton tema të rëndësishme që prekin gjithë botën islame por veçanërisht preokupojnë rininë.