Tujifunze Uislamu (Kidato Cha Kwanza)

Mtume wetu Mpendwa (rehma na amani ziwe juu yake), alikuwa mwalimu adhimu kabisa aliyefundisha Uislamu kwa wanadamu. Kitabu alichofundisha ni Qur’an Tukufu, muujiza usiomithilika. Nasi Tujifunze Uislamu.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ENGLISH