Бир Кумура Суу

Бул китерте белгилүү мусулман ойчул, олуя Мавляна Жалалуддин Руминин “Месневий” аттуу баалуу китебиндеги асыл ойлор чечмеленип, түшүндүрүлгөн. Китеп жалпы окурмандарга сунушталат.


Read In Other Languages

ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
KAZAKH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TRADITIONAL CHINESE
UZBEK