Динлер Тарихы

Китапта,умумий оларакъ диннинъ тарифи, менбасы ве таснифи, иляхий динлер акъкъында бильги бериле. Семавий динлер адынен белли олгъан еудийликнинъ ве христианлыкънынъ тарихы, иман эсаслары, ибадет анълайышы ве дигер эсас терминлери Ислямнен къияслангъан бир шекильде анълатыла. Эски вакъытлардан кунюмизге къадар кельген Африка динлери акъкъында да малюмат бериле.


Read In Other Languages

AZERBAIJANI