Dinlər Tarixi

Tarixdə və günümüzdə hər hansı bir dini və ya inancı mənimsəməyən insana rast gəlinsə də, dini olmayan bir topluma rast gəlinməz. Bu gerçəklik bizə dinin, toplumlar və insanlar üçün təbii ehtiyac olduğunu göstərir. Bəşəriyyət varlığını davam etdirdiyi müddətcə din də öz varlığını sürdürəcəkdir. İnsanlığın ayrılmaz bir hissəsi olan dinləri araşdırmaqla məşğul olan elm sahəsi Dinlər Tarixidir. Dinlər Tarixi, tarix və filologiya elmlərindən bəhrələnərək yer üzündə mövcud olan, hal-hazırda yaşayan və ya yaşamayan, heç bir davamçısı qalmayan din və inancları incələyir. Müxtəlif dinlər arasındakı tarixi əlaqələri açıqlamağa çalışır.


Read In Other Languages

CRIMEAN TATAR