Достойният Нрав На Моя Пророк Разкази

В тази книга ще откриете спомени с аромат на благоуханни рози от живота на Любимия ни Пророк Хазрети Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем. Неговият благословен живот е прекрасен пример за нас. Поместихме някои от тези мили спомени в разказите, изпълващи страниците на настоящата книга. Всеки един от тези петнайсет разказа ще ви пренесе в атмосферата на „Епохата на щастието“. Там ви очакват Пратеника на Аллах (с.а.в.) и неговите Сподвижници. Ще споделите с тях – радостта, тъгата и вълненията им. Пожелаваме ви миговете, които ще изживеете с Пророка Хазрети Мухаммед (с.а.в.) и всеотдайните му Сподвижници да превърнат и вас в достойни и обичани хора за пример на всички останали …


Read In Other Languages

ALBANIAN
ENGLISH
GERMAN
UYGHUR