Morali I Bukur I Profetit (A.s.)

Ky libër tregon episode nga jeta shembullore e jetës së Pejgamberit (a.s) të cilat janë shembull të moralit të bukur. Për të qenë sa më të kuptueshme dhe konkrete për fëmijët janë përgaditur në stilin e tregimit.


Read In Other Languages

BULGARIAN
ENGLISH
GERMAN
UYGHUR