Ислам Акыйдасы

Бул китепте ислам ишеним негиздери, ага тиешелүү принциптер жана аларды окуп үйрөнүүнүн тартиби тууралуу маалымат берилет. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.

Read In Other Languages

ARABIC
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH