Пайгамбарлар Тарыхы - 1

     Жараткандын жардамы жана чымырканган кайрат менен жазылган бул эмгек Куран аты аталган пайгамбарлардын үлгүлүү, сырдуу, жемиштүү өмүр-жашоосунун маңыздуу учурларын камтыйт.
     Урматтуу окурман бул китептен төмөнкү пайгамбарлардын көөнөрбөс өмүр таржымалдарын Куран аяттарынын негизинде окуй аласыздар.
     Периштелердин саждасына Алла татыктуу кылган Адам (алейхис салам);
     Асманды таң калтырган сырдын ээси Идрис (алейхис салам);
     Жер жүзүн топон суу менен каапырлыктан тазалаган нух (алейхис салам);
     Кудайга ишенбеген Ад коомун алаамат бороон менен түбүн көккө сапырган  Худ (алейхис салам);
     Албуут азгырыктын кесепетинен пайда болгон зилзалада үйлөрү орду түбү  менен ойрондолгон Самуд коомуна жиберилген Салих (алейхис салам);
     Заалым Намруттун тоодой алоолонуп күйгөн отун Жаратканга жан-дилден берилгендиги менен гүлзарга айланткан Ибрахим (алейхис салам);
     Ырыстуу ыкласы, тообокелчилиги жана берилгендиги менен дастанга айланган Исмаил (алейхис салам);
     Урук тукумунан Бани Исраил пайгамбарлары тараган Исхак (алейхис салам);
     Содом жана Гоморенин уят-сыйсыз калкын акыр-аягына чейин адеп-ахлакка үндөгөн Лут (алейхис салам).


Read In Other Languages

UYGHUR