A Próféták Lánca - 1

Teremtőnk minket, embereket számos kiemelkedő tulajdonsággal áldott meg, hogy az igazságra vezessen. Emellett tovább segítette az emberiséget azzal, hogy különleges, isteni eredetű tulajdonságokkal rendelkező vezetőket is kiválasztott közülük. Ezeket a vezetőket, akik kinyilatkoztatást kaptak a Mindenható Allahtól, prófétáknak nevezzük. A próféták igaz emberek, akik példát mutattak az egész emberiségnek, és akiknek három fő feladat adatott:
1. Hogy átadják az embereknek Allah kinyilatkoztatásait,
2. Hogy megtisztítsák a szíveket és lelkeket,
3. Hogy megtanítsák az embereknek a Könyvet és a bölcsességet.
Allah a próféták elküldésével különleges segítséget nyújtott az embereknek, és ez a segítség Ádám prófétával (a.s.) kezdődött, s átfogta az emberiség egész történetét. Ádám nemcsak az első ember volt, hanem az első próféta is. Maga a Kegyes Korán akkora hangsúlyt helyez ezekre a történetekre, hogy ezek alkotják teljes terjedelmének egyharmadát.
Ez a könyv három kötetben mutatja be a próféták történetét, Ádám prófétától (a.s.) egészen Jézus prófétáig (a.s.), a Kegyes Korán és Mohammed Próféta (s.a.w.) hadíszainak fényében. 


Read In Other Languages

KYRGYZ
UYGHUR