آزمایش مسلمان با پول

در مجله‌ی «آلتین اولوک» در ماه‌های ژوئن و جولای سال 2012 م دو مصاحبه با عنوان «آزمایش مسلمان با پول» منتشر گردید. سپس بر اساس درخواست‌ های مصرانه و نیازی که احساس شد؛ به این نتیجه رسیدیم که انتشار این مقاله‌ها به صورت گسترده‌تر با جزئیات بیشتر در قالب یک کتابچه، مفید واقع خواهد شد. با این نیت؛ این کتاب را به عنوان هشدار و توصیه‌هایی پیرامون برخی اشتباهات کنونی رایج در زندگی تجاری و اقتصادی برای استفاده‌ی شما خوانندگان گرامی ارائه می‌نماییم.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BENGALI
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
RUSSIAN
UYGHUR
UZBEK