الفبای قرآن کریم

کتاب بالا قسمیکه از نامش هویدا اسا در بارهٔ الفابی قرآن کریم بحث میکند. علاوه براین در این کتاب بعضی سوره و دعاهای که در نماز خوانده میشود، ذکر گردیده و همچنین از شروط ایمان و بعضی فرائیض عبادتی نیز ایضاح شده است. تعداد صفحات کتاب ۳۲ میباشد. نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه چاپ شده است

Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
GEORGIAN
RUSSIAN
TAJIK