دین زیبای من - 2

کتاب مذکور نیز از ادامه جهار جلدهٔ کتب فوق الذکر میباشد. موضوعات این کتاب را اصول و اساسات دین وایمان تشکیل میدهد. علاوه بر این ایمان به خدا وند و ملائیکه که دو اساس ایمان و اسلام را تشکیل میدهد نیز درباره شان با قصه های جالب و عکس های مزین پرداخته شده است. کتاب مذکور داری۱۴۶ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۶/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


Read In Other Languages

BASHKIR
CHINESE
GEORGIAN
GERMAN
KYRGYZ
LITHUANIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK