ჰაჯობა და უმრა

ამ ბროშურაში ავტორი ჰაჯობისა და უმრას სულიერი მხარეების ჩვენებას ცდილობს, რათა დაგვეხმაროს მათი დიდი სულიერი სარგებლობით შესრულებაში. ჰაჯობის შემსრულებელთაგან ბევრს, როდესაც მათ ეს წიგნი წაიკითხეს და პირადი გამოცდილება იმ მდგომარეობებსა და მომენტებს შეადარეს, რომელზეც ავტორი ამახვილებს ყურადღებას, გაუჩნდათ კითხვა: `მაგრამ რას ვაკეთებდი, საერთოდ, იქ? რამდენად ჰგავს ჩემ მიერ შესრულებული იმას, რასაც ჩვენი შუამავალი `ჰაჯჯი მებრურს~ ანუ წუნის გარეშე, სულიერი სილამაზითა და აღმაფრენით შესრულებულ ჰაჯობას უწოდებდა. წიგნი რეკომენდირებულია მუსლიმებისთვის, რომელთაც ჰაჯობისა და უმრის შესრულება აქვთ განზრახული, ასევე მკითხველთა ფართო წრისთვის.


Read In Other Languages

ALBANIAN
CRIMEAN TATAR
ENGLISH
KAZAKH
KYRGYZ
RUSSIAN
SWAHILI
UZBEK