ჩემი სარწმუნოება - 1

ამ წიგნში დაწვრილებითაა ახსნილი ღვთისმსახურებასთან, თაჰარეთთან, ღუსლთან (მთლიანი სხეულის განბანვა), თეიმუმსა და ნამაზთან დაკავშირებული საკითხები. ყოველი თემის განხილვა იწყება საინტერესო მოთხრობით. წიგნში მოყვანილია მრავალი აიათი, უკეთილშობილესი შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ჰადისები და საჰაბეთა მოგონებები. ნაშრომში ასევე საუაბარია მუჰამმედ შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ერთგულ თანამიმდევრებსა და გამოჩენილ ისლამოლოგებზე, წიგნში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მათ გამონათქვამებსაც. მასალის ათვისების გასაადვილებლად, ბევრი თემა კითხვა-პასუხის სახითაა გადმოცემული. იქ, სადაც აუცილებელია, განმარტება მოტანილია ცხრილებისა და სქემების სახით. ყოველი თავის ბოლოში მოცემულია ცოდნის გასაკონტროლებელი კითხვები.