Çdo Gjë Flet Me Ne

Në librin që keni në duar, pothuajse të gjitha krijesat do të flasin! Do të bisedojnë me ju! Duke filluar nga dielli e deri tek ajri, nga pemët e deri tek zogjtë, nga insektet e deri tek krijesat që nuk shihen me sy, çdo krijesë do ta tregojë vetveten! Do të japin njohuri të urta nga jeta e tyre dhe do t’ju ofrojnë juve nga të fshehtat që mbartin në vetvete.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ALBANIAN

ALBANIAN

BASHKIR
BASHKIR

BASHKIR

GEORGIAN
GEORGIAN

GEORGIAN

POLISH
POLISH

POLISH

RUSSIAN
RUSSIAN

RUSSIAN

YAKUTIAN
YAKUTIAN

YAKUTIAN