Meditimi Rreth Universit, Njeriut Dhe Kuranit

Në këtë librin tonë të përkorë, do të përpiqemi që të flasim mbi rëndësinë, vlerat dhe mënyrën se si duhen praktikuar dy nga traditat e lavdëruara kryesore që na kanë mbërritur nga Profeti ynë, Muhamedi (a.s.), që janë “meditimi dhe ndjeshmëria”.