Meditimi Rreth Universit, Njeriut Dhe Kuranit

Në këtë librin tonë të përkorë, do të përpiqemi që të flasim mbi rëndësinë, vlerat dhe mënyrën se si duhen praktikuar dy nga traditat e lavdëruara kryesore që na kanë mbërritur nga Profeti ynë, Muhamedi (a.s.), që janë “meditimi dhe ndjeshmëria”.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ALBANIAN

ALBANIAN

ARABIC
ARABIC

ARABIC

BULGARIAN
BULGARIAN

BULGARIAN

CHINESE
CHINESE

CHINESE

DUTCH
DUTCH

DUTCH

ENGLISH
ENGLISH

ENGLISH

FILIPINO
FILIPINO

FILIPINO

FRENCH
FRENCH

FRENCH

GEORGIAN
GEORGIAN

GEORGIAN

GERMAN
GERMAN

GERMAN

HUNGARIAN
HUNGARIAN

HUNGARIAN

INDONESIAN
INDONESIAN

INDONESIAN

ITALIAN
ITALIAN

ITALIAN

JAPANESE
JAPANESE

JAPANESE

KAZAKH
KAZAKH

KAZAKH

KURDISH
KURDISH

KURDISH

KYRGYZ
KYRGYZ

KYRGYZ

LITHUANIAN
LITHUANIAN

LITHUANIAN

MALAY
MALAY

MALAY

PERSIAN
PERSIAN

PERSIAN

PORTUGUESE
PORTUGUESE

PORTUGUESE

RUSSIAN
RUSSIAN

RUSSIAN

SLOVENIAN
SLOVENIAN

SLOVENIAN

SPANISH
SPANISH

SPANISH

THAI
THAI

THAI

UKRAINIAN
UKRAINIAN

UKRAINIAN