Metodat e Edukimit Profetik

Ky libër i vogël në dorën tuaj, është shkruar si përmbledhje e mrekullueshme e cilësive morale dhe edukuese që fjala apo gjuha e tij zotëronte.
Nuk duhet harruar se është detyrë e secilit nga ne që të përvetësojë, të zbatojë gjuhën edukuese të Pejgamberit (a.s) dhe metodat praktike që ai ndiqte.


Read In Other Languages

ENGLISH