Personaliteti I Myslimanit Sipas Profetit (A.s.)

“Personalitetin e Myslimanit”, të cilin Pejgamberi ua mësoi sahabëve përmes sjelljeve dhe veprave konkrete, duhet ta mësojmë “nga gjuha e tij”. Edhe ne do të jetojmë si paraardhësit tanë do t’ia dëgjojmë fjalët. Do t’ia kuptojmë qëllimet. Do të përpiqemi t’i afrohemi. Në këtë mënyrë, do të mund ta meritojmë dashurinë ndaj tij, i cili edhe jetën ia përkushtoi lumturisë sonë në këtë botë dhe në tjetrën.


Read In Other Languages

GEORGIAN