Personaliteti I Myslimanit Sipas Profetit (A.s.)

     “Personalitetin e Myslimanit”, të cilin Pejgamberi ua mësoi sahabëve përmes  sjelljeve dhe veprave konkrete, duhet ta mësojmë “nga gjuha e tij”. Edhe ne  do të jetojmë si paraardhësit tanë do t’ia dëgjojmë fjalët. Do t’ia kuptojmë  qëllimet. Do të përpiqemi t’i afrohemi. Në këtë mënyrë, do të mund ta meritojmë  dashurinë ndaj tij, i cili edhe jetën ia përkushtoi lumturisë sonë në këtë botë  dhe në tjetrën.


Read In Other Languages

GEORGIAN